بسیاری از سازنده‌ها تحت تاثیر ورود کامل بازار به فاز رونق در دو ماه گذشته، انتظار دارند هر ماه رقم قابل توجهی بر قیمت پیشنهادی خود اضافه کنند.

وضعیت متفاوت بازار مسکن نسبت به 2 ماه گذشته

بسیاری از سازنده ها تحت تاثیر ورود کامل بازار به فاز رونق در دو ماه گذشته، انتظار دارند هر ماه رقم قابل توجهی بر قیمت پیشنهادی خود اضافه کنند.

رکود بازار مسکن افزایش می شود

تحقیقات از مشاوران املاک نشان می دهد بسیاری از سازنده ها تحت تاثیر ورود کامل بازار به فاز رونق در دو ماه گذشته، انتظار دارند هر ماه رقم قابل توجهی بر قیمت پیشنهادی خود اضافه کنند.

عبارات مهم : قیمت گذاری – آپارتمان با وجود اینکه واسطه های ملکی به آنها اعلام می کنند بازار کنونی کشش زیاد کردن قیمت زیادی ندارد و با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و کم کردن موقت معاملات، این شیوه قیمت گذاری به روند حرکت بازار در مسیر رونق لطمه می زند، ولی سازنده ها اصرار دارند قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز خود را بین چند ۱۰۰ هزار تا بعضا یک میلیون تومان نسبت به آخرین معامله انجام و ثبت شده است در اسفندماه زیاد کردن دهند.

قیمت گذاری نجومی واحدهای نوساز زیاد در مناطق مصرفی رخ داده و این اوضاع در مورد اغلب محله های مناطق لوکس پایتخت کشور عزیزمان ایران همچون مناطق یک و سه، صدق نمی کند.

سازنده ها در مناطق لوکس با درسی که از دوره رکود گرفته اند، می دانند که نباید به قیمت گذاری نجومی روی بیاورند و در صورتی به سود خود می رسند که متناسب با ارزش واقعی ملک، آپارتمان خود را قیمت گذاری کنند.

برخی از آنها آپارتمان های تکمیل شده است خود را در سال های گذشته نفروخته اند و بعد از دو تا سه سال خالی ماندن ملک تحت تاثیر رکود، اکنون وقت را مغتنم می شمارند و به همین خاطر از رویه قیمت گذاری سازنده های مناطق مصرفی پیروی نمی کنند.

مشاوران املاک در مناطق مصرفی نیز اذعان می کنند که در یکی دو هفته گذشته بسیاری از متقاضیان واحدهای نوساز با مشاهده قیمت های نجومی بعضی از سازنده ها ناامید شده است و املاک ۴ تا ۷ سال ساخت را در صدر جست وجوی خود قرار داده اند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: donya-e-eqtesad.com

وضعیت متفاوت بازار مسکن نسبت به ۲ ماه گذشته

واژه های کلیدی: قیمت گذاری | آپارتمان | بازار | سازنده | خبر | اقتصادی |


بازدید مطلب:
2

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.

توييتر ما

RSS not configured

حاميان ما