قرار شده است است که در دستگاه‌ها سخت‌افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می‌کند، راه اندازی شود.

یک سخت‌افزار تازه وارد جایگاه‌های سوخت شد

قرار شده است است که در دستگاه ها سخت افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می کند، راه اندازی شود.

بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها

با ورود سامانه های جدید، دستگاه های نازل جایگاه های سوخت به گونه ای ارتقا می یابند که با ارتقای این دستگاه ها، سوخت گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه های عرضه سوخت صورت خواهد گرفت.

عبارات مهم : اطلاعات – استفاده ۱۱ سال است که دستگاه های اولیه استفاده از کارت سوخت در جایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و فرسوده شده است اند. ولی همچنان ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است و هنگامی که متقاضی جهت سوخت گیری به جایگاه می رود یا باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت جایگاه دار استفاده کند.

پیگیری های ایسنا حاکی از این است که طبق بررسی های کارشناسی که در این زمینه انجام شده، قرار شده است است که در دستگاه ها سخت افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می کند، راه اندازی شود. در حال حاضر در ۴۶ جایگاه تک سکویی که شامل ۱۰۲ نازل می شود، این سیستم سخت افزاری به صورت آزمایشی راه اندازی شده است است و از آخر خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم تازه کارت سوخت مجهز خواهند شد.

این درحالی است که راجع به هزینه بر بودن اجرای دستگاه های تازه گفته می شود هزینه اجرای این طرح بر عهده شرکت پخش نبوده و جهت آن با بخش شخصی و بانک ها مراوده شده است است.

بر اساس این گزارش، استفاده از کارت های سوخت از آخرهای دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا صرفا استفاده از کارت جهت بهینه سازی مصرف و کنترل مصرف بود ولی اجرای این کار در دولت هشتم انجام نشد و در نهایت در دولت نهم و دهم بحث هدفمندی یارانه ها و سهمیه بندی اجرا و کارت سوخت رسما وارد نظام سوخت گیری کشور شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

یک سخت‌افزار تازه وارد جایگاه‌های سوخت شد

واژه های کلیدی: اطلاعات | استفاده | دستگاه | اندازی | افزاری | سیستم | ارسال | خبر


بازدید مطلب:
6

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.

توييتر ما

RSS not configured

حاميان ما