بایگانی آوریل 2019

بهترین وکیل طلاق

بهترین وکیل طلاق

گروه وکلای تهران از مجموعه ای از بهترین وکلای ایران تشکیل شده است و در هر حوزه ای از وکلای با تجربه و متخصص در همان حوزۀ مورد نظر استفاده می کند.

 

شایان ذکر است که گروه وکلای تهران در زمینۀ دعاوی خانوادگی از جمله دعوای مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند و البته طلاق صدها وکیل حرفه ای و خبره را در اقساء نقاط ایران به خدمت گرفته و هر کدام از این وکلاء به نوعی بهترین وکلای کشور در زمینه حقوق خانواده می باشند و می توانند به نحو احسن در معقول ترین زمان ممکن، نتیجه ی مورد نظر موکلان خود را به برای آنها به ارمغان بیاورند و سابقۀ درخشان تیم حقوقی گروه وکلای تهران گویای این مهم می باشد.

 

یکی از خصلت هایی که در رابطه با بهترین وکیل طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است، اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی، قبل از حلول اوقات رسیدگی می باشد.

 

از جمله عوامل متعددی که موجب طولانی شدن جریان دادرسیها میگردد، رعایت نشدن مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه ها، عدم عودت آنها برای ابلاغ مجدد، اعاده نشدن آنها از مراجع ابلاغ، قصور دفتر دادگاه در انجام استعلام های موردنظردادگاه، غفلت مسئولین دفتر در تقدیم پرونده ها به دادگاه در پایان مهلتهای قانونی یا مهلتی که دادگاه راسأ تعیین کرده است و … می باشد.

 

آگاهی از این موارد و موارد مشابهی که منجر به تأخیر در رسیدگیها می گردد، از تخصص های بهترین وکیل طلاق است و یکی از انگیزه های اصلی افراد معمولی در مراجعات خود به بهترین وکیل طلاق، سرعت بخشیدن به جریان دعوی با بهره گیری از این آگاهیها و اقدام بهنگام برای رفع این موانع است.

 

بنابراین، هر چند بهترین وکیل طلاق در تأخیراتی که از این جهات در رسیدگی به دعاوی عارض می گردد، نقش ندارد و عوامل تأخیر در رسیدگی، به سوء جریانات دفتری دادگاهها مربوط می شود، ولی نقش نظارتی بهترین وکیل طلاق را در جلوگیری از وقوع این قبیل تأخیرها نمی توان نادیده گرفت و یکی از تفاوتهای عمده موردی که وکیل غیر حرفه ای دعوایی را طرح و پیگیری می نمایند و موردی که بهترین وکیل طلاق تعهد انجام چنین کاری را دارد، در همین نکته است که بهترین وکیل طلاق به مسیر دادرسی و موانع آن آشنایی کامل داشته و با بهره گیری از قدرت پیش بینی خود، می تواند موانع مزبور را شناسایی و در رفع آنها اقدام نماید در حالیکه این مسیر برای افراد عادی کاملاً ناشناخته است. به همین دلیل با وجودی که در هیچ متن قانونی، تعهد وکیل مبنی ابر نظارت وی بر حسن جریان امور دفتری دادگاه در مورد دعاوی که او طرح می نماید، پیش بینی نشده است و فرض قانونگذار در اعمال دقت و مراقبت کافی از سوی کارکنان دفتر دادگاه در انجام وظیفه خود به گونه ایست که وظایف آنها نیاز به هیچگونه نظارت توسط ارباب رجوع ندارد، لیکن بدلیل آنکه در عمل، خلاف این فرض ثابت شده است، در عرف خاص وکلا، بهترین وکیل طلاق متعهد است به جریان امور دفتری دعوی و انجام دستورات دادگاه توسط دفتر دادگاه، نظارت داشته باشد به گونه ای که قبل از حلول وقت رسیدگی به دعوی، موجبات رسیدگی از نظر تشریفات آیین دادرسی مدنی و نیز وصول پاسخ استعلام های دادگاه فراهم باشد حتی در صورت لزوم، بهترین وکیل طلاق تذکراتی را برای انجام اقداماتی که برای اجتناب از تجدید جلسات دادرسی ضروری است، به مسئولین دفتر دادگاه بدهد.

 

بهترین وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

این عرف خاص در شرایط موجود که تراکم دعاوی در دادگاهها به بالاترین حد خود رسیده است، بقدری اهمیت یافته است که دادگاهها نیز بر رعایت آن توسط وکلا تاکید می نمایند. بنابراین عدم مراقبت بهترین وکیل طلاق در انجام این وظیفه عرفی، یکی از مصادیق نقض تعهدات او مبنی بر اعمال دقت و مراقبت در انجام وظیفه حرفه ای او تلقی می گردد و در صورتی که منجر به ورود خسارت به موکل شود، برای بهترین وکیل طلاق ضمان آور خواهد بود.

 

حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی یکی از چهره های بارز تعهد او مبنی بر مراقبت در انجام وظیفه است. به همین دلیل طبق ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی، بهترین وکیل طلاق مکلف می باشد جز در مواردی که عذر موجه داشته باشد در جلسه حضور یابد و برابر بند ۴ ماده ۸۲ آیین نامه استقلال کانون وکلاء، در صورتی که خلاف عذری که بهترین وکیل طلاق برای حضور به دادگاه اعلام کرده است ثابت شود، متخلف انتظامی شناخته می گردد.

 

علاوه بر موارد فوق، از استقراء در قانون وکالت مخصوصاً مواد ۲۸ به بعد آن قانون که مقرر می دارد: … در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد، در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شده و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می دارد… بخوبی استنباط می گردد که قانونگذار ایران حضور وکیل در جلسات دادرسی را از وظایف قانونی وکلا می داند و تنها در صورت داشتن عذر  موجه، آنان را مجاز در ارسال دفاع کتبی به دادگاه می شناسد. بعبارت دیگر، با وجودی که طرفین اصلی دعوی می توانند در هر حال مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند و یا حتی از حضور در جلسات دادرسی خودداری نماید، لیکن وکیل هر کدام از طرفین از چنین حقی برخوردار نیست.

 

تمایزی که قانونگذار از این جهت بین بهترین وکیل طلاق و اصیل قایل گردیده است، این نظر را که وکالت در دعاوی، جنبه اجتماعی نیز داشته و بهترین وکیل | گروه وکلای تهران دعاوی علاوه بر وظیفه حفظ حقوق قانونی موکل خود، باید در خدمت نظام قضایی کشور برای اجرای عدالت نیز باشد، تأیید می نماید؛ زیرا لازمه یک دادرسی روان و سریع، حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات رسیدگی و ادای توضیحات لازم برای رفع ابهاماتی است که دادرس دادگاه در کشف حقیقت ممکن است با آن مواجه گردد که این امر در اکثر موارد با مدافعات کتبی میسر نمی باشد.

 

اهمیت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی به حدی است که در حقوق فرانسه، حتی اگر بهترین وکیل طلاق حق توکیل نداشته باشد، می تواند بدون جلب موافقت موکل خود، وکیلی را از جانب خود برای دفاع از دعوی به دادگاه اعزام نماید. ضرورت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، گذشته از الزام قانونی وی که از قوانین مربوط به وکالت استنتاج می گردد، در رابطه حقوقی بهترین وکیل طلاق و موکل در تنظیم قرارداد نیز بصورت شرط مبنی علیه یا مبنائی مستتر است؛ زیرا افراد معمولی همواره با این پیش فرض با وکلا قرارداد وکالت تنظیم می نمایند که او در جلسات دادگاه حضور خواهد یافت و دفاع کتبی از نظر آنان، امری شناخته است بطوری که اگر در زمان تنظیم قرارداد این نکته به آنان تذکر داده شود، در تفویض وکالت به چنین وکیلی که بنا دارد کتباً از دعوی دفاع نماید، دچار تردید خواهند شد.

 

متأسفانه علیرغم ضرورت قانونی حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، در نظام قضایی ایران مخصوصاً در دعاوی حقوقی، ارسال لایحه دفاعیه به جای حضور در دادرسیها، شایع گردیده و حتی دادگاهها نیز وکلا را به این روش دفاع ترغیب می نمایند که نتیجه آن در اکثر موارد بصورت تجدید جلسات غیرضروری بروز می نماید.

 

دادرسان دادگاه که فرصت کافی برای مطالعه پرونده ها را قبل از جلسه رسیدگی ندارند تا بتوانند مسیر مدافعات وکلا را در جهتی که برای روشن شدن مطلب ضروری است، سوق دهند و از تکرار مدافعات غیرلازم آنان جلوگیری نمایند، ترجیح می دهند مدافعات آنان را کتباً دریافت کنند تا در فرصت مناسب بتوانند با مطالعه پرونده، نسبت به دعوی مطروحه در آن اتخاذ تصمیم کنند.

 

بهترین وکلای طلاق نیز علاوه بر اشکال ناشی از تداخل اوقات رسیدگی به پرونده های مختلفی که وکالت آنها را بعهد گرفته اند در مواردی که طولانی شدن جریان دادسری را به حال موکل خود مفید تشخیص می دهند، از اقبالی که دادگاهها از دفاع کتبی می نمایند، بهره می جویند.

 

اتخاذ این روش مخصوصاً در جلسات اول دادرسی که برای متداعیین در آنها حقوق خاصی پیش بینی گردیده است، موجب تضییع حقوق آنان می گردد که در نهایت منجر به مسئولیت مدنی بهترین وکیل می شود.

 

بنابراین، در مواردی که بعلت عدم حضور بهترین وکیل طلاق در جلسه اول دادرسی، فرصت ابراز ایرادات موضوع مواد ۱۹۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت می شود و یا دفاع موضوع ماده ۱۴۶ همان قانون در مقابل مستندات ابرازی طرف مقابل منتفی می گردد و یا علیرغم دعوت دادگاه از بهترین وکیل مدعی برای توضیح پیرامون دعوی مطرح شده، وکیل مزبور به هر علتی در دادگاه حاضر نمی گردد و این قصور طبق ماده ۱۶۵ ق آ.د.م منجر به ابطال دادخواست وی می شود، علاوه بر مسئولیت انتظامی، در صورت اثبات ورود ضرر، مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق را نیز بدنبال خواهد داشت؛ زیرا در مواردی که دادخواست مدعی ابطال می گردد، چنانچه دادخواست مزبور اثر وضعی در اثبات حقی را داشته باشد مانند قطع مرور زمان و غیره، اثر مزبور آن نیز منتفی می شود که این موضوع حداقل موجب تضییع حق احتمالی موکل در دعوی مطرح شده می گردد، در سایر موارد نیز زیان موکل به اعتبار نقشی که دفاع مربوط به آن در سرنوشت دعوی ممکن است داشته باشد، قابل تقویم است.

 

بطور کلی ارزیابی شانس از دست رفته موکل در این قبیل موارد و مواردی که بهترین وکیل طلاق دعوایی را در مهلت قانونی طرح نمی نماید، یکی از مباحث دقیق مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق است، زیرا در این نکته نمی توان تردید داشت که نتیجه هر دعوایی لزوماً صدور حکم به نفع موکل نیست و همواره این احتمال وجود دارد که به جهت مغایرت تشخیص و استنباط حقوقی بهترین وکیل طلاق از قضیه با نظر قضایی دادرس رسیدگی کننده، نتیجه مطلوب موکل و وکیل در یک دعوی معین حاصل نگردد، لیکن آیا می توان بدلیل احتمالی بودن نتیجه دعوایی که بهترین وکیل طلاق مورد نظر در طرح بموقع آن غفلت ورزیده است و یا موجب ابطال دادخواست آن گردیده است و موجب شده است موکل برای همیشه شانس طرح چنین دعوا یا دفاعی را از دست بدهد، موکل او را از مطالبه خسارت ناشی از این غفلت بهترین وکیل طلاق محروم ساخت؟

 

بدیهی است پاسخ مثبت دادن به این سوال دشوار است، زیرا بسیاری از موفقیتهای اقتصادی و تجاری بر اساس محاسبات نه چندان قطعی بلکه پیش بینی پاره ای احتمالات عاید اشخاص می گردد، بطوری که می توان گفت در هیچ موردی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر اساس اطمینان از نتیجه آن صورت نمی پذیرد.

 

دادگاهها نیز با پذیرش این واقعیت که احتمال حصول نتیجه مطلوب از طرح دعوایی که بر اثر غفلت وکیل فرصت طرح آن بکلی منتفی شده است، دارای ارزش اقتصادی است، در دعوی مسئولیت مدنی علیه وکیل به دو روش برای تعیین خسارات قابل مطالبه موکل وی اقدام می نمایند.

منبع: لینک محتوای کپی شده

0

بررسی تخصصی P ۳۰ Pro؛ سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی


پاتوق نود – سهیل بالینی: کیفیت دوربین در گوشی‌های هوشمند، به نکته‌ای بسیار مهم تبدیل شده می باشد. اهمیت دوربین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا گوشی‌های قدرتمند از این نظر، فروش بهتری در بازار داشته باشند. هدف اصلی هواوی پی ۳۰ پرو نیز در همین راستا می باشد تا با ارائه بهترین دوربین، به گوشی محبوب جوانان و علاقه‌مندان به شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.

هواوی P۳۰ Pro یک گوشی پیچیده نیست. طراحی کلاسیک و شیشه‌ای گوشی و استفاده از پردازنده آشنا و قدرتمند Kirin ۹۸۰، نقطه تمایزی برای پی ۳۰ پرو به‌حساب نمی‌آید. این تلفن همراه هوشمند از اغلب خصوصیات و توانایی‌های به روز، مثل شارژ بی‌سیم و ضد آب بودن پشتیبانی می‌کند، هرچند کیفیت صفحه‌نمایش را نمی‌شود با پرچم‌داری مانند گلکسی S۱۰ مقایسه کرد. علاوه بر این قیمت ۹۹۹ یورویی پی ۳۰ پرو نکته‌ای می باشد که باید پیش از انتخاب این گوشی به‌عنوان تلفن همراه جدید خود در نظر بگیرید.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

نکته تمایز Huawei P۳۰ Pro در دوربین بسیار قدرتمند این گوشی خلاصه شده می باشد. دوربینی که قدرت زوم پیکسل ۳ را پشت سر می‌گذارد و کیفیت لنز آیفون را بهبود می‌بخشد. پی ۳۰ پرو تلاش هواوی برای نشان دادن آینده عکاسی با تلفن همراه می باشد. تلاشی که تجربه‌ای بی‌نظیر را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. شاید این اولین بار باشد که بهترین گوشی مخصوص عکاسی جهان توسط اپل، سامسونگ و گوگل ساخته نشده. این رقابت جدید می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و البته افزایش کیفیت دوربین در گوشی‌های مختص عکاسی منجر شود.

شاید تا اینجا از خودتان بپرسید که چه تفاوتی در کیفیت دوربین گوشی هواوی پی ۳۰ پرو وجود دارد که آن را از دیگر پرچم‌داران متمایز می‌کند؟ دوربین چهار لنزی این گوشی از سیستمی جدید بهره می‌برد که شکل قرار گرفتن لنز‌ها را در کنار فلش، بسیار پر اهمیت می‌کند. این طراحی متفاوت باعث شده نحوه ورود نور در تاریکی، عملکرد فلش و لنز تله‌فوتو تا حدود زیادی بهبود پیدا کند. این چینش جدید دلیل اصلی دستیابی به زوم پنچ برابر اپتیکال واقعی و بسیار با کیفیت می باشد.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

تلفیق اطلاعات به‌دست‌آمده از لنز تله‌فوتو با لنز اصلی و چهل مگاپیکسلی این گوشی، تصویری ترکیبی و Raw را در اختیار کاربران قرار خواهد داد. البته هواوی ادعا می‌کند که تا زوم ۱۰ برابر نیز، کیفیت تصویر کاهش پیدا نمی‌کند، نکته‌ای که ما در برترین‌ها با آن موافق نیستیم، زیرا در بررسی تصاویر می‌توانید مقداری کاهش کیفیت را در زوم فراتر از ۵ برابر مشاهده کنید. البته در نظر داشته باشید که این کاهش کیفیت بسیار ناچیز می باشد و در اغلب دوربین‌های سوپر زوم هم نتیجه‌ای مشابه به‌دست می‌آید.

در نور مناسب و روی سه‌پایه عکاسی، زوم ۳۲ برابر گوشی نیز تا حدود زیادی با کیفیت و قابل‌استفاده می باشد. درست مثل اینکه شما یک دوربین سوپرزوم قدرتمند را برای عکاسی از فواصل بسیار دور تهیه‌کرده‌اید. این چینش جدید برای اولین بار می باشد که در یک گوشی استفاده می‌شود، بااین‌حال تا آینده‌ای نزدیک باید شاهد کپی‌برداری از روش مدرن شرکت هواوی در استفاده و ترکیب لنز‌های عکاسی باشیم.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

از قدرت زوم لنز تله‌فوتو گوشی هواوی P۳۰ Pro که بگذریم، به توانایی لنز اصلی در ثبت تصاویر نزدیک می‌رسیم. این گوشی از یک سنسور RYYB بهره می‌برد که یک روش مدرن و جدید در برابر RGB استفاده‌شده در گوشی‌های قدیمی‌تر به حساب می‌آید. هواوی باور دارد که استفاده از سیستم رنگی قرمز-زرد-زرد-آبی به‌جای سیستم کلاسیک قرمز-سبز-آبی، میزان ورود نور به لنز را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. این روش جدید در هر دو لنز اصلی و تله‌فوتو به‌کار برده شده می باشد.

ترکیب رنگ جدید در کنار سیستم نرم‌افزاری به‌روزرسانی شده شرکت هواوی باعث شده تا دوربین گوشی Huawei P۳۰ Pro به بهترین دوربین گوشی در موقعیت‌های کم‌نور و تاریک تبدیل شود. سال گذشته گوگل سیستم Night Sight را برای موقعیت‌های کم‌نور طراحی و معرفی کرد، اما به نظر می‌رسد تنها با گذشت یک سال، هواوی موفق شده تا در این زمینه هم گوگل را پشت سر بگذارد. سیستم گوگل برای ثبت نور کافی به زمانی سه تا چهار ثانیه‌ای نیازمند می باشد، اما هواوی تنها در کمتر از یک ثانیه، تصویری باکیفیت‌تر را ثبت می‌کند. سیستم مدرن عکاسی در تاریکی شرکت هواوی، یک قدم بسیار بزرگ در دوربین تلفن‌های همراه به‌حساب می‌آید. نکته‌ای که در اغلب بررسی‌های تخصصی از این گوشی نادیده گرفته شده می باشد.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

در کنار تنظیمات اتوماتیک، تنظیمات دستی دوربین و استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود رنگ و کیفیت عکس امکان‌پذیر می باشد. هرچند در بررسی‌های ما از این گوشی، نیازی به فعال‌سازی این سیستم‌های پیشرفته نبود. تنظیمات خودکار دوربین به حدی قدرتمند می باشد که در عکاسی عادی، نیازی به فعال‌سازی تنظیمات پیشرفته‌تر نیست. این موضوع را در نظر داشته باشید که سیستم عکاسی در نور کم و تاریکی تنها در فواصل نزدیک قابل‌استفاده می باشد. لنز تله‌فوتو دوربین پی ۳۰ پرو توانایی ثبت تصاویر پرنور را ندارد. موضوعی که با در نظر گرفتن اندازه لنز، قابل پیش‌بینی می باشد.

یکی از مشکلاتی که در نسخه پیشین گوشی وجود داشت، پردازش بیش‌ازحد عکس‌ها توسط سیستم هوشمند نرم‌افزاری هواوی بود. موضوعی که باعث می‌شد تصاویر از شکل طبیعی خود خارج شوند. هرچند این موضوع در نسخه جدید بهبود پیدا کرده، اما بازهم تا حدود زیادی شاهد پردازش بیش از حد تصاویر در گوشی پی ۳۰ پرو شرکت هواوی هستیم. نکته‌ای که در گوشی‌های تولیدی شرکت اپل و سامسونگ نیز قابل‌مشاهده می باشد.

بااین‌حال شما همیشه می‌توانید با استفاده از گزینه عدم‌پردازش، تصاویر Raw و خام را ثبت کنید. روشی که برای عکاسان حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود. درهرصورت عکاسی با سیستم خام و Raw مشکلات خاص خود را دارد. در این روش کاربر باید با تنظیمات دستی و مدرن دوربین‌های حرفه‌ای آشنا باشد و به پردازشگر‌های عکس نیز دسترسی داشته باشد. علاوه بر این در تصاویر خام، میزان نور ورودی در موقعیت‌های کم‌نور کاهش پیدا می‌کند که یکی از نکات منفی در دوربین هواوی پی۳۰ به حساب می‌آید.

وقتی تصاویر ثبت‌شده با گوشی هواوی پی ۳۰ پرو را در کنار تصاویر پیکسل بگذارید متوجه می‌شوید که تصاویر گوگل پیکسل واقعی‌تر هستند و جزئیات بیشتری را در خود ثبت کرده‌اند. در سوی دیگر پی۳۰ به‌طورکلی عکس‌هایی زیباتر را پردازش و ذخیره می‌کند. این نکته باعث می‌شود تا عکاسان غیرحرفه‌ای، لذت بیشتری از عکاسی با سیستم خودکار گوشی هواوی پی۳۰ پرو را تجربه کنند. البته تمامی موضوعات و مشکلات مطرح‌شده در سیستم خودکار گوشی مدنظر می باشد و تنظیمات دستی می‌تواند راه‌حلی مناسب برای عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان به ثبت تصاویر بهتر باشد.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

میزان کنتراست و سیاهی تصویر در تصاویر ثبت‌شده در سیستم خودکار گوشی هواوی پی ۳۰ پرو از عمق مشکی بالایی برخوردار نیست. این مشکل با استفاده از هوش مصنوعی اختصاصی این گوشی، تا حدود زیادی رفع می‌شود. تصاویر کمی از عکس‌های آیفون و پیکسل قرمزتر هستند که نکته‌ای منفی نیست و در مقایسه دوربین‌های حرفه‌ای نیز قابل‌مشاهده می باشد. به‌طورکلی دوربین اصلی پی۳۰ پرو در حالت عادی، در سطحی بالاتر از آیفون و هم‌سطح با پیکسل قرار دارد، اما زوم قدرتمند و توانایی ثبت تصویر در تاریکی باعث شده تا پی۳۰ به‌عنوان بهترین گوشی مناسب برای عکاسی مطرح شود.

لنز کوچک آیفون و پردازش بیش‌ازحد تصاویر در گوشی‌های سامسونگ باعث شده تا عملاً گوشی‌های تولیدی این دو شرکت را نتوانیم به‌عنوان گوشی‌هایی مناسب برای عکاسی حرفه‌ای معرفی کنیم. عکاسی در شب و تاریکی با تولیدات اپل و سامسونگ، غیرممکن می باشد و تنها تصاویری سیاه با خطوطی نامشخص را در اختیار شما قرار خواهد داد.

سرعت ثبت تصاویر و فوکوس نیز نکته‌ای مهم در عکاسی و خصوصاً عکاسی از سوژه‌های متحرک به حساب می‌آید. در بررسی تخصصی ما، هواوی پی ۳۰ پرو از نظر سرعت ثبت عکس، بالاتر از پیکسل، آیفون و گلکسی، در رده اول سریع‌ترین گوشی‌های مناسب عکاسی قرار دارد. سیستم تشخیص سه بعدی به‌کاربرده شده در گوشی پی ۳۰ که شباهت زیادی به مدل ۳D شرکت اپل دارد، سرعت ثبت تصاویر پرتره را افزایش می‌دهد. لنز تله‌فوتو و استفاده از RYYB به‌جای RGB نیز از نکات دیگری می باشد که زمان پردازش تصاویر را کاهش داده می باشد.

 

به‌طورکلی تنها نکته منفی در دوربین گوشی هواوی پی ۳۰ پرو، کیفیت پایین در فیلم‌برداری می باشد. به نظر می‌رسد تمرکز بسیار زیاد روی عکاسی و تنظیم لنز‌ها باعث شده تا هواوی فرصت کافی را برای بهبود کیفیت تصاویر ویدیویی نداشته باشد. این موضوع را به‌راحتی می‌توانید در زمان زوم کردن همزمان با فیلم‌برداری مشاهده کنید. دوربین زمان زیادی را برای فیکس دوباره فوکوس صرف می‌کند که مشکلی بزرگ در ثبت تصاویر ویدیویی به‌حساب می‌آید. می‌توان این موضوع را تأیید کرد که در مقابل آیفون و گلکسی، هواوی پی۳۰ و پیکسل گوگل، در جایگاهی ضعیف‌تر از نظر توانایی فیلم‌برداری قرار دارند.

دوربین سلفی نیز یک دوربین باکیفیت و قدرتمند می باشد که جذابیت زیادی از نظر طراحی ندارد. مشکلات جاسازی دوربین سلفی باعث شده تا کیفیت این دوربین در گوشی‌های مختلف شباهت زیادی به هم داشته باشد. البته سیستم نرم‌افزاری به‌کاربرده شده در این گوشی می‌تواند سرعت ثبت تصاویر سلفی را بالا ببرد که نکته‌ای کم‌وبیش مهم به‌حساب می‌آید.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

اگر دوربین گوشی را فراموش کنیم، پی۳۰ از نظر سخت‌افزاری، شباهت زیادی به نسخه پیشین خود دارد. ۸ گیگابایت رم در کنار حافظه مناسب ۱۲۸ گیگابایتی، بیشتر از حد نیاز کاربران به نظر می‌رسد. پی ۳۰ پرو در بازی‌های تست‌شده کیفیت خوبی دارد و به‌صورت کلی می‌توان این گوشی را از سریع‌ترین گوشی‌های اندرویدی بازار به‌حساب آورد. هرچند مشکلات نرم‌افزاری، گاهی کیفیت تجربه استفاده از این سخت‌افزار را کاهش می‌دهد.

پوسته اختصاصی شرکت هواوی با نام EMUI در این گوشی نیز مورداستفاده قرارگرفته که به نظر ما یکی از نکات منفی گوشی پی ۳۰ به حساب می‌آید. تجربه گوشی‌های پیکسل باعث شده تا ما متوجه شویم، حجم زیادی از مشکلات اندروید از طرف گوگل نبوده و به ضعف شرکت‌های تولیدکننده مرتبط می باشد. برنامه‌های از پیش نصب‌شده نیز تا حدود زیادی آزاردهنده هستند و حذف بسیاری از آن‌ها بدون روت کردن گوشی غیرممکن می باشد. به نظر می‌رسد هواوی باید در آینده نزدیک، به‌جای دست‌کاری در سیستم‌عامل اندروید، از تجربه پیکسل در گوشی‌های خود استفاده کند.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

کیفیت وای‌فای و بلوتوث نیز در محدوده متوسط قرار می‌گیرد. سرعت اتصال به مودم بالا می باشد، اما زمان زیادی در بررسی امنیت وای‌فای صرف می‌شود. پس از اتصال، اما مشکل خاصی در کیفیت وای‌فای وجود ندارد و در سرعت اینترنت نیز کاهشی مشاهده نخواهد شد.

باتری ۴,۲۰۰mAh پی۳۰ پرو در استفاده عادی، بیش از یک روز دوام می‌آورد و شارژ بی‌سیم و سریع نیز در دسترس کاربران می باشد که عملاً مشکلات کمبود باتری را به حداقل ممکن می‌رساند. تنها ۳۰ دقیقه زمان لازم می باشد تا باتری از صفر به ۷۰ درصد برسد.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

تنها نقطه‌ضعف سخت‌افزاری گوشی پی۳۰ پرو، صفحه‌نمایش متوسط به‌کاربرده شده در این گوشی می باشد. کیفیت پایین صفحه‌نمایش ۶/۴۷ اینچی این گوشی در کنار گلکسی و پیکسل قابل‌مشاهده می باشد. حتی صفحه‌نمایش پی ۲۰ که نسخه پیشین این گوشی به‌حساب می‌آید، از کیفیت بهتری برخوردار می باشد که نشان‌دهنده عملکرد عجیب شرکت هواوی در انتخاب این پنل می باشد.

بررسی تخصصی P۳۰ Pro، سوپرزوم دوست‌داشتنی هواوی

خمیدگی صفحه‌نمایش نیز کمی کاهش‌یافته که می‌تواند نکته‌ای مثبت در زمان حمل نقل این گوشی شش و نیم اینچی به‌حساب بیاید. سنسور اثر انگشت در زیر صفحه‌نمایش تعبیه شده و از سرعت بالایی برخوردار می باشد. هرچند باید به این موضوع اشاره کنیم که سنسور‌های سنتی اثر انگشت، از سرعتی بالاتر از نسخه‌های جدید به‌کاربرده شده در زیر صفحه‌نمایش، برخوردار هستند.

به‌هرحال در بررسی کلی گوشی هواوی پی ۳۰ پرو، دوربین باکیفیت و توانایی زوم فوق‌العاده آن، نکته‌ای می باشد که نظر اغلب علاقه‌مندان به دنیای فناوری را جلب خواهد کرد. پی ۳۰ از نظر عکاسی در مقایسه با تمامی پرچم‌داران ارائه‌شده توسط شرکت‌های مشهوری مانند اپل، سامسونگ، گوگل و وان‌پلاس، در جایگاهی بالاتر و بهتر قرار دارد. با خرید این گوشی شما یک دوربین سوپرزوم قدرتمند را نیز خریداری خواهید کرد. هرچند که صفحه‌نمایش ضعیف و مشکلات نرم‌افزاری شرکت هواوی می‌تواند به نکته‌ای منفی در انتخاب این گوشی هزار یورویی تبدیل شود.

0

۱۹ نکته درباره خودروهای تسلا که باید بدانیم


پاتوق نود – امین نقی زاده: تسلا با عرضه اتومبیل‌های الکتریکی منحصر به فرد، به یک کمپانی متفاوت تبدیل شده و قله‌های مختلف صنعت خودروسازی جهان را فتح کرده می باشد. این کمپانی تازه کار توسط ایلان ماسک مدیریت شده و او به عنوان یک فرد باهوش، همواره به دنبال کسب سود بیشتری از بازار جهانی اتومبیل می باشد.

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

ایلان ماسک با ادعای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا توانست محصولات تسلا را در نقاط مختلف جهان مطرح کند. او به خوبی می‌داند که برای رسیدن به موفقیت باید همراه با زمان حرکت کرده و نیاز‌های جوامع بشری را به بهترین شکل ممکن برطرف کرد. اما مواردی هستند که ایلان ماسک و شخصیت جالب او را آزار داده و او به دنبال پنهان کردن نکات منفی محصولات تسلا می باشد!

ماسک دوست ندارد که مردم نکات منفی برند تسلا را بدانند و برای مخفی کاری و جلوگیری از بزرگنمایی نکات مذکور فراوانی می‌کند. اما ما در ادامه می‌خواهیم که به ۱۹ نکته جالب درباره برند تسلا اشاره کرده و شما را با نکاتی آشنا کنیم که ایلان ماسک اصلا علاقه‌ای به بازگویی آن‌ها برای مردم و علاقه‌مندان تسلا ندارد. پس در ادامه همراه برترین‌ها باشید!

تسلا تست درایو ندارد

این واقعا عجیب می باشد که قبل از خرید اتومبیل‌های تسلا شما توان رانندگی و تست آن‌ها را ندارد. در واقع برای خرید مصحولات تسلا باید کاملا کور بوده و دل خود را به دریا بزنید! تسلا دلیل ممنوعیت تست درایو محصولات خود را افزایش اعتماد به نفس مشتریان و جلب اعتماد کامل آن‌ها دانسته می باشد!

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

ولی اگر تسلا خوب به اطراف خود نگاه کند؛ می‌بیند که اکثر کمپانی‌های مطرح و بنام جهان به مشتریان خود اجازه می‌دهند که قبل از خرید محصولات متنوع آنها؛ با اتومبیل‌های مورد نظرشان رانندگی کرده و بهترین تصمیم را بگیرد!

تحویل اتومبیل‌های تسلا چند ماه طول می‌کشد

اکثر مردم جهان دوست دارند که خودروی مورد نظرشان را بلافاصله پس از ثبت نام و خرید تحویل گرفته و با آن رانندگی کنند. ولی در تسلا همه چیز برعکس بوده و مشتریان این کمپانی باید چندین ماه منتظر باشند! ایلان ماسک اصلا دوست ندارد که در این رابطه صحبت کند و همیشه از پاسخ به ابهامات موجود درباره میزان تولید و نحوه تحویل اتومبیل‌های تسلا طفره رفته می باشد.

به نظر می‌رسد که این کار یکی از اهداف بازاریابی تسلا برای بالا بردن هیجان رانندگی با محصولاتش می باشد! ولی باید گفت که براساس گزارش فوربس، مشتریان تسلا مدت زمان زیادی برای تحویل اتومبیل‌های خود صبر کرده و این زمان طولانی باعث می‌شود که آن‌ها انتخاب‌های جدید و بهتر را از دست بدهند!

هوای سرد برروی عملکرد محصولات تسلا تاثیر دارد

اکثر مردم تمایلی به رانندگی در فصل زمستان نداشته و به دلیل وجود آب و هوای سرد و خطرات مختلف؛ قید سفر در زمستان را می‌زنند! حالا اگر خودروی شما یک محصول از برند تسلا بوده و مجبور به رانندگی با آن در آب وهوایی سرد شوید؛ قطعا اعصاب شما به هم ریخته و دیگر به زمستان توجه نخواهید کرد!

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

دلیل این اتفاق را باید عملکرد نامطلوب تسلا در آب و هوای سرد دانست. باتری محصولات تسلا در آب و هوای سرد توان واقعی خود را از دست داده و بسیار ضعیف هستند. باتری‌های مذکور فشار زیادی را تحمل کرده و تا آستانه انفجار پیش می‌روند!

تعمیر و نگهداری محصولات تسلا سخت می باشد

هر خودرویی به تعمیر و نگهداری احتیاج داشته و محصولات تسلا هم مانند سایر اتومبیل‌ها نیاز به مراقبت دارند.

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

اتومبیل‌های تسلا هم مشکلاتی داشته و برای حل آن‌ها راه حل‌هایی ساده وجود دارد؛ اما همیشه اوضاع به این خوبی نیست و هنوز افراد زیادی هستند که توان تعمیر و نگهداری محصولات تسلا را ندارد. در خارج از ایالات‌متحده آمریکا به دست آوردن قطعات یدکی محصولات تسلا بسیار سخت بوده و یکی از مشتریان این کمپانی برای گرفتن قطعه مورد نظرش بیش از ۷ ماه منتظر بود!

تسلا لاستیک زاپاس ندارد

معمولا در صندوق عقب اتومبیل‌های مختلف یک لاستیک زاپاس قرار دارد. از لاستیک مذکور در مواقعی استفاده می‌شود که یکی از تایر‌ها دچار مشکل شده و نیاز به تعویض آن باشد. اما در تسلا خبری از لاستیک زاپاس نیست و در صورت خرابی تایرهایتان، باید منتظر ارسال یک لاستیک جدید از طرف کمپانی تسلا باشید!

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

نبود لاستیک زاپاس یکی از ضعف‌های مهم و عجیب اتومبیل‌های تسلا بوده و این مورد شگفت‌انگیز رانندگان را آزار می‌دهد.

خرید تسلا در برخی از ایالات آمریکا غیرقانونی می باشد

با وجود محبوبیت روزافزون تسلا؛ در برخی از ایالات آمریکا مانند کنتیکت، مردم حق خرید محصولات تسلا را نداشته و در صورت خرید اتومبیل‌های تسلا قانون را زیرپا گذاشته‌اند! با توجه به اینکه تسلا به شکل مستقیم اقدام به فروش محصولاتش کرده و آن‌ها را به دست مصرف کنندگان حقیقی می‌رساند؛ این مسئله یکی از چالش‌های اصلی و مهم برای خریداران محصولات تسلا می باشد.

تسلا اکنون در برخی از ایالات کشور آمریکا حق فروش محصولاتش را ندارد و به نظر می‌رسد که به تازگی برای عبور از قوانین عجیب ایالتی، دست به کار شده و چندین نمایندگی فروش اتومبیل را در ایالات‌متحده آمریکا راه‌اندازی کرده می باشد.

بروزرسانی سخت افزاری گران قیمت در محصولات تسلا

ایلان ماسک دوست ندارد که شما از هزینه‌های فراوان بروزرسانی سخت‌افزاری محصولات تسلا با خبر شوید! نرم‌افزار مخصوص تسلا به شکل خودکار و در فاصله‌ای کوتاه بروزرسانی شده و مشکلی برای هیچکس رخ نمی‌دهد؛ اما اغلب محصولات تسلا در دریافت بروزرسانی‌های مذکور با مشکلات جدیدی مواجه شده و چاره‌ای جز بروزرسانی سخت‌افزاری ندارند!

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

نرم افزار‌های جدید تسلا برروی سخت‌افزار‌های قدیمی محصولات این کمپانی اجرا نشده و رانندگی با محصولات تسلا را بسیار سخت می‌کنند؛ بنابراین باید پول زیادی به کمپانی تسلا پرداخت کنید تا با یک بروزرسانی سخت‌افزاری مشکلی برای شما پیش نیاید!

فناوری اتومبیل‌های الکتریکی کامل نیست

بشر در زمینه ساخت و توسعه اتومبیل‌های الکتریکی پیشرفت‌های زیادی کرده؛ اما هنوز هم فناوری اتومبیل‌های الکتریکی کامل نبوده و برای رسیدن به جایگاهی پایدار، نیازمند تلاش و کوشش مهندسین می باشد. این چیزی می باشد که ایلان ماسک از بیان آن خودداری کرده و با این پنهان کاری فروش اتومبیل‌های تسلا را ادامه می‌دهد! در واقع او می‌داند که مردم هنوز برای خرید اتومبیل‌های الکتریکی در شک و تردید به سر برده و این موضوع می‌تواند فروش محصولات تسلا را با مشکل مواجه کند.

ما امیدواریم که فناوری پایدار و محبوبی را در اتومبیل‌های تسلا شاهد باشیم؛ زیرا این ویژگی تاثیر مثبتی در صنعت خودروسازی جهان و وضعیت آب و هوایی کشور‌های مختلف خواهد داشت.

تسلا برندی مقرون به صرفه نیست

ایلان ماسک در تلاش می باشد که برند تسلا را به بزرگترین نام در صنعت خودروسازی جهان تبدیل کند. او برای رسیدن به هدف خود با شعار‌های مختلف، توانست که برند تسلا را به محبوب‌ترین کمپانی خودروسازی جهان تبدیل کند. او گفت که همه مردم توان خریداری محصولات تسلا را داشته و می‌توانند به محیط زیست کمک کنند! ولی واقعیت این می باشد که محصولات تسلا اصلا ارزان قیمت نبوده و خیلی‌ها توان خریداری اتومبیل‌های این برند مشهور را ندارند. در حال حاضر شما برای خرید مدل ۳ از محصولات تسلا، باید مبلغی بیش از ۳۵ هزار دلار پرداخت کنید!

ممنوعیت تردد تسلا X برروی پل بروکلین

یکی از نکات منفی و مهمی که ایلان ماسک به آن اشاره‌ای نمی‌کند؛ ممنوعیت تردد مدل X از محصولات تسلا برروی پل بروکلین می باشد!

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

مدل X حدود ۵۴۴۱ پوند وزن داشته و در صورت تکمیل ظرفیت سرنشینان، صندوق عقب و… وزن آن به ۶۷۰۰ پوند خواهد رسید. این در حالیست که برای عبور از پل بروکلین حداکثر وزن اتومبیل‌های مختلف، نباید بیشتر از سه تن یا ۶ هزار پوند باشد! این یعنی مدل X توان عبور از یک پل تاریخی را نداشته و خریداران تسلا در نیویورک نامید می‌شوند!

مدل‌های اولیه محصولات تسلا کیفیت ندارند

تمام کمپانی‌های خودروسازی جهان در تلاش هستند که کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. ولی اولین سری از اتومبیل‌های جدید خودروسازان مشهور جهان همیشه مشکلاتی داشته و کیفیت مطلوبی ندارند. تسلا هم از این قاعده مستثنا نیست و با وجود برخورداری محصولات این کمپانی از فناوری‌های مختلف؛ خیلی به کیفیت نهایی اتومبیل‌های آن توجه نمی‌شود!

تسلا مدل ۳ یکی از محصولاتی بود که در ابتدای عرضه، به دلیل مشکلات کیفی متعددی که داشت؛ دادِ خریداران خود را در آورده بود. البته تسلا تلاش فراوانی کرده و با رفع مشکلات محصولاتش؛ آن‌ها را به اتومبیل‌هایی قابل اطمینان تبدیل کرده می باشد. ولی باید توجه داشت که همیشه اولین سری از محصولات تسلا مشکلات متعددی داشته و این موضوع ایلان ماسک را ساکت کرده می باشد!
محصولات تسلا سر و صدای فراوانی دارند!

معمولا در هنگام رانندگی با اتومبیل‌های مختلف صدا‌های متفاوتی به گوش رسیده و توجه شما را به خود جلب می‌کند. گاهی صدا‌های مختلف در اتومبیل‌های گوناگون نشانه‌ای از بروز اشکلات فنی بوده و باید برای رفع خطرات احتمالی، اقدامات لازم را انجام داد. ولی در تسلا داستان کمی متفاوت بوده و این خودروی الکتریکی برخلاف انتظارات با مشکلاتی مواجه شده و صدا‌های گوناگونی از اتومبیل‌های تسلا به گوش می‌رسد!

این صدا‌ها گاهی فقط با پیمایش ۱۸ هزار مایل ایجاد شده و نگرانی زیادی برای خریداران محصولات تسلا ایجاد می‌کنند. تسلا برای حل این مشکل چاره‌ای جز تعویض قطعات مختلف کابین و… نداشته و ایلان ماسک از رسانه‌ای شدن این موضوع جلوگیری می‌کند!

تسلا سود زیادی نکرده می باشد

احتمالا شما فکر می‌کنید که تسلا در اولین سال‌های حیات خود؛ سود زیادی کرده و ایلان ماسک از این بابت بسیار راضی و خرسند می باشد. ولی براساس گزارش CNN؛ تسلا تنها ۴.۶ میلیارد دلار سودآوری داشته و آمار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ این کمپانی محبوب حدود ۳ میلیارد دلار برای تولید و رفع نقص محصولات مختلف خود هزینه کرده می باشد؛ بنابراین تسلا سود زیادی نکرده و به شدت برای ادامه حیات مبارزه می‌کند.

ایلان‌ماسک در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید که تسلا سود بسیاری کرده می باشد؛ اما این یک راه کار هوشمندانه برای جلب نظر مردم و سرمایه‌گذاران مختلف می باشد!

آینده تسلا نامشخص می باشد

با وجود اینکه تسلا اکنون محبوب‌ترین برند خودروسازی جهان می باشد؛ اما در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده و بسیار جوان به نظر می‌رسد! این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از صاحب نظران درباره آینده تسلا با شک و تردید فراوانی اظهار نظر کنند.

برای مثال نیویورک تایمز در گزارشی به طبقه‌بندی و اعتبارسنجی کمپانی‌های مختلف در آمریکا و جهان پرداخته بود. در گزارش مذکور مشخص شد که تسلا از نظر صاحب نظران اقتصادی، وضعیت مالی خوبی نداشته و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. این صاحب نظران معتقد هستند که در صورت تداوم شرایط فعلی در کمپانی تسلا؛ بزودی این برند محبوب نابود شده و ورشکسته خواهد گشت.

ایلان ماسک تسلا را تاسیس نکرد

اکنون ایلان ماسک نقش مهمی را در کمپانی تسلا ایفا کرده و به همین دلیل مردم فکر می‌کنند که او تسلا را تاسیس کرده می باشد. ولی واقعیت چیز دیگر می باشد و در سال ۲۰۰۳ مارتین اترهارد و مارک ترننینگ تسلا را تاسیس کرده و یکسال بعد ایلان ماسک به کمپانی تسلا پیوست! اما اکنون ایلان ماسک مرد شماره یک تسلا بوده و هدایت یک خودروساز نوظهور را برعهده دارد.
حالت Ludicrous چیز خاصی نیست!

احتمالا شما در اتومبیل‌های تسلا وقتی با حالت رانندگی Ludicrous مواجه شوید؛ با خود خواهید گفت که این حالت خیلی خطرناک بوده و اصلا نباید از آن برای رانندگی استفاده کرد! حالت رانندگی مذکور در مدل S اتومبیل‌های تسلا حضوری فعال داشته و مشتریان تسلا را به فکر فرو می‌برد. اما باید توجه داشت که این حالت فقط قدرت اتومبیل را در هنگام شتاب‌گیری افزایش داده و شتاب صفر تا ۱۰۰ مدل S تسلا را به ۳.۲ ثانیه می‌رساند. پس حالت Ludicrous، خودروی شما را به یک فراری تبدیل نکرده و تسلا به شما دروغ می‌گوید!

حقوق عجیب ایلان ماسک

قطعا ایلان ماسک در تسلا حقوق خوبی گرفته و نباید از این بابت تعجب کرد. ولی حق و حقوق او به شکل هفتگی پرداخت نشده و تسلا حقوق او را به شکلی کاملا متفاوت پرداخت می‌کند! او مانند مدیران اجرایی کمپانی‌های دیگر نبوده و حقوق او به سود کمپانی تسلا بستگی دارد.

۱۹ نکته درباره تسلا که باید بدانیم!

این یعنی اگر تسلا به سود ۶۵۰ میلیارد دلاری برسد؛ ایلان ماسک به عنوان مغز متفکر تسلا چیزی نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار حقوق خواهد گرفت!

انسان به autopilot اعتماد ندارد

یکی از ویژگی‌های مهم محصولات تسلا که تاثیری قابل توجه در افزایش میزان فروش محصولات این کمپانی محبوب داشته؛ قابلیت autopilot یا رانندگی خودکار می باشد. ولی autopilot همیشه به درستی عمل نکرده و منجرب به بروز حوادث خطرناکی شده می باشد. ایلان ماسک ادعا کرده می باشد که برای کاهش خطرات autopilot محدودیت‌های جدیدی به اتومبیل‌های تسلا اضافه خواهد شد. به نظر می‌رسد که مردم از فناوری دستور نگرفته و تسلا این موضوع را درک کرده می باشد!

سهامداران تسلا، دشمن شماره یک ایلان ماسک!

این نکته هیچ ارتباطی به محصولات تسلا نداشته و مستقیما به فرد شماره یک کمپانی تسلا؛ یعنی ایلان ماسک مرتبط می‌شود. سهامداران تسلا خواهان حذف ایلان ماسک بوده و محبوبیت فراوان او در بین هواداران برند تسلا آن‌ها را نگران کرده می باشد.

0
تقسیم ترکه و انحصار وراثت

تقسیم ترکه و انحصار وراثت

شخصی فوت می کند پس از فوت به نسبت موقعیت اجتماعی و کسب و کارش از خود دارایی و اموالی باقی می‌گذارد که آن را در اصطلاح حقوقی «ترکه» گویند.

 

«میت» یعنی مرده، وراثی (بازماندگان ارث بر) دارد که اموال وی به آنها میرسد برای اینکه قانونا معلوم شود اشخاصی که خود را وارث مرده میدانند چه خویشی با متوفی دارند مثلا پسر- دختر و همسر متوفی هستند و سهم الارث هر کدام از آنها چه مقدار از «تقسیم ترکه | گروه وکلای ایلیا» (ارثیه) خواهد بود لازم است این اشخاص با صدور حکم از طرف دادگاه رسما به نام «وارث» شناخته و مشخص شوند و سهم الارث آنها نیز معین گردد. حکمی را که برای این دو مقصود ( یعنی تعیین ورثه و نسبت سهم الارث هر یک از آنها ) از دادگاه صادر می‌شود: تصدیق انحصار وراثت می گویند. برای گرفتن این حکم از دادگاه لازم است دادخواست به دادگاه تقدیم داریم.

 

تقسیم ترکه متوفی

 

چه کسانی می توانند تقاضای تصدیق انحصار وراثت بنمایند : هر یک از وراث متوفی شخصا ( و در صورتی که صغیر باشند قیم آنها) می‌تواند این درخواست را از دادگاه بنمایند. این نکته را یادآوری می نماییم که صغیر خودش نمی‌تواند هیچگونه دادخواستی بدهد و در اینگونه موارد بایستی قیم او دادخواست را امضا نماید.

 

و همچنین در قانون پیش‌بینی شده است که اشخاص «ذینفع» نیز می‌توانند این تقاضا را از دادگاه بنمایند بدین توضیح که مثلا شخصی از متوفی طلبکار است این طلبکار در دارایی متوفی ذینفع است و تا ورثه متوفی هم معلوم نشود نمی تواند طلب خود را وصول نماید زیرا بدهی متوفی تا حدود مالی که از متوفی باقی مانده بر عهده وراث است در این صورت بستانکار می تواند در صورتی که مدارک لازم در اختیار داشته باشد، برای تعیین وراث ( و در حقیقت، بدهکاران واقعی خودش ) به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم انحصار وراثت بنماید.

 

کدام دادگاه صلاحیت دارد: اصولا رسیدگی به درخواست انحصار وراثت و صدور تصدیق حصر وراثت در صلاحیت دادگاه بخش محل آخرین اقامتگاه متوفی می باشد به این توضیح که اگر کسی آخرین اقامتگاهش در تبریز بوده و موقتاً برای گردش یا تجارت یا معالجه به شیراز برود و در آنجا فوت کند دادگاه بخش تبریز برای صدور تصدیق انحصار وراثت صلاحیت دارد نه دادگاه بخش شیراز.

 

 

 

چه مدارکی برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت لازم است: طبق قانون دادخواست انحصار وراثت بایستی شامل نام و مشخصات کامل درخواست کننده و متوفی ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت (بستگی) بین وراث و متوفی باشد ولی چون بایستی به دادگاه ثابت شود که فوت واقع شده و وراث او همین اشخاص هستند که در دادخواست قید شده است لذا عملا برای اثبات این مراتب مدارک زیر را ضمیمه دادخواست می‌نمایند.

 

الف : یک برگ گواهی فوت صادره از اداره متوفیات .

 

ب : یک برگ استشهاد محلی که حداقل چهار نفر آن را امضا کرده و در آن گواهی کرده باشند که متوفی در فلان تاریخ فوت کرده و وراث او در حین فوت (هنگام مرگ) فلان و فلان هستند.

 

ج- رونوشت مصدق شناسنامه وراث : برای معرفی شخص قویترین دلیل همان ارائه شناسنامه است و چون این دلیل با استشهاد همراه شد برای اثبات سمت و نسبت وراث کافی خواهد بود.

 

جریان دادخواست : درخواست را روی اوراقی مخصوص دادخواست بدوی دادگستری تهیه و پس از تکمیل و ابطال تمبر در یک پوشه ای که از دفتر کانون وکلا یا دفتر دادگاه ( در شهرستانها ) می‌خرید گذارده و به دفتر دادگاه بخش مربوطه تسلیم و رسید دریافت می دارید دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که نقصی نداشته باشد وقتی تعیین و به شما اخطار می نماید که فلان روز و فلان ساعت با شهود خود جهت ارائه شهادت در محضر دادگاه بیاید در آن وقت معین بایستی با چهار نفر شاهدی که پای استشهاد را امضا کرده‌اند

و در صورتی که بعضی از شهود به عللی نتوانند در دادگاه حاضر شوند مثلاً مریض باشند یا به مسافرت رفته اند با شهود دیگر به دادگاه رفته و گواهان اطلاعات خود را به استحضار دادگاه برسانند. البته این را هم بدانید که این شهود بایستی کاملا متوفی و ورثه او را بشناسند و از مشخصات و تاریخ فوت و نسبت و درجه قرابت وراثت با متوفی کاملا مطلع باشند- پس از ختم جلسه، دادگاه به دفتر دستور می‌دهد که دادخواست را در سه نوبت پشت سر هم ماهی یک مرتبه در روزنامه محلی آگهی و اگر روزنامه نبود آگهی مزبور به تعدادی که برای اطلاع مردم لازم است به صورت اعلامیه تهیه و در گذرگاه های عمومی می چسبانند و در هر صورت درخواست کننده بایستی قبلا به دفتر دادگاه مراجعه و هزینه انتشار آگهی را هر مبلغ می‌شود بپردازد ( این نکته را نیز بدانید چنانچه ترکه ( ارثیه) بیش از ۵۰۰۰۰ ریال نبود احتیاج به نشر آگهی ندارد و دادگاه به دلایل و اسناد موجود و اظهار گواهان اکتفا کرده حکم می‌دهد)

 

تقسیم ترکه در صلاحیت

پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی چنانچه معترضی نبود دادگاه حکم حصر وراثت را به نام وراث صادر می نماید این را هم بدانید معمولا دفتر دادگاه قبل از صدور حکم، گواهینامه مالیات برارث از خواهان مطالبه می نماید و تا این گواهی تسلیم نشود حکم صادر نمی‌شود. برای تهیه این گواهی بایستی به اداره مالیات بر ارث که جایش معمولا در دارایی محل است مراجعه و اظهار نامه ای راجع به دارایی متوفی تنظیم و امضا کنید آن اداره پس از تکمیل این اظهارنامه با گرفتن مبلغی جزئی به عنوان علی الحساب مالیات بر ارث، یک گواهی نامه موقت به شما خواهد داد همین گواهی برای تکمیل پرونده دادگاه و صدور حکم انحصار وراثت کافی خواهد بود.

 

اعتراض به درخواست انحصار وراثت : هر کس مدعی وراثت باشد یعنی خود را وارث متوفی بداند و در دادخواست انحصار وراثت نام او در ردیف ورثه منظور نشده است می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه تا مدت سه ماه به درخواست انحصار وراثت اعتراض نماید. کسی که معترض است می تواند روی یک صفحه کاغذ عادی اعتراضات و ایرادات و دلایل خود را به دادگاه مربوطه نوشته و آن را به ضمیمه مدارک خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. دادگاه در جلسه‌ای با حضور کسانی که درخواست انحصار وراثت کرده اند به این اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه ثابت شود که شخص معترض نیز به موجب قانون از وارث متوفی است حکم به وارث بودن او نیز میدهد ولی اگر اعتراضش وارد نبود او را محکوم می نماید. در هر صورت این حکم مثل سایر احکام قابل پژوهش و فرجام است یعنی اگر کسی که در دعوی دخالت داشته از حکم مزبور ناراضی باشد می تواند ظرف مدت قانونی (ده روز از تاریخ ابلاغ حکم) از حکم انحصار وراثت صادره پژوهش یا فرجام بخواهد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین


وب‌سایت روزیاتو – حسین علی پناهی: زیردریایی K-2 که به عنوان نسل جدید زیردریایی های سنگین اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده بود، چنان فناوری های پیشرفته ای را با هم ترکیب کرده بود که برای بکارگیری در فیلم های جیمز باند مناسب به نظر می رسید.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی

از راکت های قدرتمند آلمانی V-2 تا زیردریایی های کوچکی که قابلیت حمل تانک داشتند، این زیردریایی غول پیکر می توانست کارهای بسیار بزرگ و بی سابقه ای در عمق دریاها انجام دهد. اگر چه زیردریایی کلاس K-2 هیچگاه ساخته نشد اما همچنان به عنوان دریچه ای به دیدگاه های پیروزی گرایانه اتحاد جماهیر شوروی و شخص استالین پس از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان بزرگ ترین و ویرانگرترین جنگ تاریخ بشر باقی مانده می باشد.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی رقابتی را برای بازیابی فناوری های پیشرفته نظامی آلمان در حوزه های مختلف آغاز کردند؛ از جمله حوزه های ساخت راکت و زیردریایی. تلاش های ایالات متحده در این زمینه که با عنوان پروژه «سنجاق» (Project Paperclip) با ورود نیروهای متفقین به فرانسه، کشورهای سُفلی (هلند، بلژیک، لوگزامبورگ و غیره) و در نهایت خود آلمان آغاز شد که با بدست آوردن اسناد تکنیکی، تجهیزات کاربردی و فعال و حتی دستگیری و انتقال دانشمندان و مهندسان آلمانی که بر روی پروژه های سری کار کرده بودند شتاب گرفت.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی

در این میان اتحاد جماهیر شوروی نیز از طریق اسنادی که با تصرف بخش شرقی آلمان بدست آورده بود تلاش کرد بزرگ ترین و قدرتمندترین زیردریایی تاریخ بشر را بسازد. در سال ۱۹۴۹، طراحان نظامی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد ساخت یک زیردریایی را به مقامات ارشد کشور دادند که فناوری های متعدد پیشرفته ای را با هم ترکیب می کرد. این زیردریایی که با نام K-2 شناخته می شد، ۳۶۷ فوت (۱۱۲ متر) طول، ۴۱ فوت (۱۲٫۵ متر) عرض و قدرت جابجایی ۵٫۳۶۰ تن بار را داشت که به سادگی آن را به ۱۰ برابر بزرگ تر از نمونه های جنگی آن زمان که تنها ۴ سال قبل تر ساخته شده بودند تبدیل می کرد. K-2 تقریباً ۱۰۰ خدمه داشته، نهایت عمق عملیاتی آن به ۶۵۶ فوت (۲۰۰ متر) زیر سطح دریا می رسید و سرعت آن در زیر آب نیز به ۱۷ گره دریایی (۳۱٫۵ کیلومتر بر ساعت) بالغ می شد.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی
راکت آلمانی v-2

طراحی K-2 به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر ساختار زیردریایی های آلمانی یوبوت مدل ایکس ایکس آی (Type-XXI U-boat) بود. این زیردریایی آلمانی پیشرفته ترین زیردریایی بود که در دوران جنگ جهانی دوم توسط دو جبهه مورد استفاده قرار گرفت که جزییات ساخت و طراحی آن بدست سربازان اتحاد جماهیر شوروی افتاده بود. زیردریایی را می توان تا بن دندان مسلح و حتی با زیاده روی هایی در این زمینه توصیف کرد.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریاییراکت آلمانی v-1

K-2 در دوران خود یک زیردریایی بسیار غول پیکر بود که بیش از ۱۶ لانچر لوله ای اژدر در سه کابین جداگانه (دو کابین در قسمت جلو و یکی در عقب زیردریایی) در خود داشت و همگی از قابلیت مسلح شدن مجدد به صورت اتوماتیک برخوردار بودند. در مقایسه با این حجم از قدرت آتش باید بدانید که تعداد این لانچرها در ناوگان زیردریایی های امروزی ایالات متحده تنها ۱۰ عدد و در زیردریایی های هسته ای نیز تنها ۴ عدد می باشد.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایییوبوت آلمانی

از هر یک از این لانچرها اژدرهای ET-46 پرتاب می شد. همچنین K-2 دارای دو جفت توپ ضد هوایی بود که هر دو قابلیت شلیک گلوله های ۵۷ و ۲۵ میلیمتری را داشتند و برای مقابله با هواپیماهایی که به شکار زیردریایی های می آمدند مورد استفاده قرار می گرفتند. البته استفاده از این توپ های ضد هوایی برای زیردریایی های اواخر دهه ۱۹۴۰ طبیعی و مرسوم بود. اما در کمال ناباوری باید بدانید که اژدرها و توپ های مذکور، تجهیزات دفاعی و تهاجمی ثانویه K-2 به شمار می آمدند.

تجهیزات نظامی اولیه شامل ۱۲ راکت بالستیک R-1 و نسخه های کپی شده ای از راکت V-2 آلمان ها بود که در محفظه عقبی بزرگ زیردریایی نگهداری می شدند. این محفظه بزرگ می توانست بیش از ۴۱ موشک کروز ۱۰X و نسخه های کپی شده ای از موشک کروز آلمانی V-1 را در خود جای دهد.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی

در صورت لزوم، این محفظه می توانست برای انبار کردن و انتقال بیش از ۹ زیردریایی کوچک که هر کدام تعدادی تانک را برای حملات آبی خاکی حمل می کردند به کار گرفته شود. در واقع K-2 نهایت جاه طلبی نیروی دریایی استالین به شمار می رفت که تمامی پیشرفت های اخیر حوزه طراحی زیردریایی که در طول جنگ جهانی دوم بدست آمده بود را با آخرین فناوری های موشکی روز ترکیب می کرد. جالب این که تا قبل از بدست آوردن این فناوری ها در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، روس ها هیچ گونه دسترسی یا دانشی در مورد مفاهیم مربوط به موشک های پیشرفته نداشتند.

هیولای آبی K-2؛ سوپر زیردریایی استالین با قابلیت پرتاب راکت، حمل تانک و مینی زیردریایی

اگر چه می توان تنها دلیل طراحی و ساخت این زیردریایی را جاه طلبی و بیماری خود بزرگ پنداری ژوزف استالین دانست اما ساخت نسخه واقعی K-2 هیچگاه عملی نشد. شوروی بعدها زیردریایی های مجهز به موشک های بالستیک و زیردریایی های مجهز به موشک کروز را به صورت جداگانه ساخت اما هیچگاه ساخت زیردریایی های باربری آبی خاکی محقق نشد. با این وجود، پیشرفت اتحاد جماهیر شوروی در زمینه ساخت موشک های با قابلیت پرتاب از زیردریایی منجر به ساخت زیردریایی های غول پیکری مانند کلاس Typhoonو کلاس Oscar در اواخر دهه ۱۹۸۰ شد، زیردریایی هایی که هر کدام چندین برابر بزرگ تر از K-2 بودند.

0

۷ شگرد پیشگیری از سرقت اطلاعات گوشی


اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید حتما این مطلب را بخوانید

روزنامه جام‌جم – یاسمین مشرف: حتما شما هم خبر‌های زیادی در مورد سرقت اطلاعات شخصی افراد و روش‌هایی که این سرقت‌ها از طریق آن‌ها صورت می‌گیرند شنیده‌اید. برخی نرم‌افزار‌ها (برنامه‌ها) که در سال‌های اخیر به عنوان بدافزار شناخته شده‌اند و برای کلیک‌های تقلبی یا فروش اطلاعات به شخص ثالث مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولا بخشی از ماجرا هستند، اما چگونه می‌توانید وقتی یک نرم‌افزار جدید دانلود می‌کنید، مطمئن باشید اطلاعات شما را سرقت نمی‌کند؟ متاسفانه هیچ راه قابل استنادی که بگوید یک نرم‌افزار دارای جنبه‌های منفی می باشد وجود ندارد. همین‌طور هیچ راه محافظت‌کننده خطاناپذیری هم برای مقابله با این انگیزه‌ها در دنیای پیوسته درحال پیشرفت فناوری وجود ندارد. نرم‌افزاری که امروز عملکرد خوبی دارد اگر شرکت سازنده آن فروخته شود یا سیاست جدیدی اتخاذ کند ممکن می باشد فردا به بدافزار تبدیل شود. با این حال، رای والش و استفان هارت، کارشناسان امنیت و حفظ حریم شخصی راهکار‌هایی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما هنگام استفاده از نرم‌افزار‌ها ارائه کرده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

۷ شگرد پیشگیری از سرقت اطلاعات گوشی

توجه به مجوز‌هایی که نرم‌افزار‌ها درخواست می‌کنند

یکی از راهکار‌هایی که تقریبا همه کارشناسان آن را توصیه می‌کنند توجه ویژه به مجوز‌هایی می باشد که نرم‌افزار از شما درخواست می‌کند. رای والش، کارشناس حریم خصوصی دیجیتال در BestVPN.com در این باره می‌گوید: اگر به نرم‌افزار اجازه دسترسی به فهرست مخاطبان، اطلاعات جی‌پی‌اس، عکس‌ها یا هرچیز دیگری را بدهید، نباید تعجب کنید از این‌که از اطلاعات شما سوءاستفاده شود.

والش می‌افزاید هنگام نصب نرم‌افزار، همیشه تمام درخواست‌ها را بررسی و هر تعداد درخواستی را که می‌توانید در بخش تنظیمات ابزارتان لغو کنید. همیشه از خودتان بپرسید آیا معنی دارد یک نرم‌افزار این مجوز‌ها را درخواست کند؟!

استفان هارت، مدیر شرکت Cardswitcher می‌گوید: اگر یک نرم‌افزار تقاضای دسترسی به داده‌هایی را داشته باشد که ارتباطی با عملکرد آن ندارند باید این درخواست مجوز را یک علامت هشدار بدانید.

هارت می‌افزاید: برای مثال اگر برنامه ساده‌ای را برای داشتن یک ماشین‌حساب جیبی دانلود می‌کنید و آن نرم‌افزار‌ها دسترسی به فهرست مخاطبان و موقعیت مکانی شما را درخواست می‌کنند، باید از خودتان بپرسید چرا مثلا یک ماشین‌حساب باید به فهرست مخاطبان و موقعیت مکانی شما نیاز داشته باشد؟ چنین مواردی یک زنگ هشدار جدی می باشد.

علاوه بر توجه به مجوز‌هایی که نرم‌افزار درخواست می‌کند، توجه به چگونگی عملکرد تلفن همراه بعد از دانلود هم اهمیت زیادی دارد. اشلومی لیبرو، مدیر برنامه‌های فنی و امنیتی در پلتفرم HackerOne می‌گوید: تغییرات زیاد در طول عمر باتری ابزارتان یک علامت هشدار دیگر می باشد.

به گفته لیبرو اگر بعد از نصب یک نرم‌افزار متوجه شدید عمر باتری دستگاه‌تان کوتاه‌تر از حد معمول شده می باشد، احتمالا این علامتی می باشد که می‌گوید برنامه نصب‌شده خیالات بدی دارد و درحال انجام کار‌های پشت‌پرده می باشد. لیبرو اضافه می‌کند: اغلب برنامه‌های مخرب، به طور مداوم درحال آپلود اطلاعاتی مانند فهرست مخاطبان تلفن همراه هستند.

مدیریت گذرواژه

شاید کلیشه‌ای به نظر برسد، اما داشتن یک گذرواژه (Password) خوب، گام اول در حفظ امنیت اطلاعات شخصی می باشد. جالب می باشد بدانید که دو گذرواژه «Password» و «۱۲۳۴۵۶» همچنان در صدر فهرست بدترین پسورد‌های سال ۲۰۱۸ قرار داشتند. شاید فکر کنید جایگزینی حروف با اعداد یا علائم، کار زیرکانه‌ای می باشد. اما این جایگزینی هم کار زیادی برای قوی‌تر شدن گذرواژه شما انجام نمی‌دهد. واقعیت این می باشد که قدرتمند بودن یک گذرواژه براساس میزان مقاومت آن در برابر یک «حمله جست‌وجوی فراگیر» و یورش سیستماتیک حدس و گمان‌های یک هکر سنجیده می‌شود. قوی‌ترین گذرواژه‌ها شامل توالی‌های تصادفی از نویسه‌ها هستند؛ احتمال این‌که مجموعه‌ای از حروف، اعداد و علائم را که هیچ‌گونه ترتیب خاصی ندارند بتوان در فرهنگ لغات یافت یا با جست‌وجوی فراگیر به آن رخنه کرد بسیار کم می باشد. اما اشکال این گذرواژه‌ها این می باشد که به سختی می‌توان آن‌ها را به خاطر سپرد. کارشناسان همچنین توصیه می‌کنند از به کار بردن یک گذرواژه برای چند حساب کاربری پرهیز کنید. استفاده از یک گذرواژه برای چند حساب باعث می‌شود با مورد دستبرد قرار گرفتن یک حساب، همه حساب‌ها به خطر بیفتند. اگر مدیریت گذرواژه داشته باشید هرکدام از حساب‌هایتان می‌توانند پسورد‌های متفاوت و پیچیده‌ای داشته باشند که نفوذ به آن‌ها مشکل می باشد.

۷ شگرد پیشگیری از سرقت اطلاعات گوشی

دانلود نرم‌افزار‌های همراه از گوگل و فروشگاه اپل

همه نرم‌افزار‌های همراه گوگل‌پلی یا اپل‌استور، صددرصد قابل اعتماد نیستند. با این حال کارشناسان می‌گویند بهتر می باشد برنامه‌هایتان را از این دو فروشگاه آنلاین دانلود کنید.

هارت می‌گوید نرم‌افزار‌های همراه این دو پلتفرم از نظر کیفیت‌های استانداردِ حفاظت از داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دانلود نرم‌افزار همراه از منابع غیرمعتبر خطر بیشتری برای دستگاه شما و اطلاعات شخصی‌تان دارد. والش نیز هشدار می‌دهد نرم‌افزار‌های همراه دانلودشده از وبگاه‌های غیررسمی نسبت به باج‌افزارها، بدافزارها، جاسوس‌افزار‌ها و ویروس‌های تروجان آسیب‌پذیر هستند.

وی می‌افزاید در بدترین موارد، هکر‌ها کنترل کامل ابزار شما ازجمله قسمت‌هایی مثل دوربین و میکروفن آن را در اختیار می‌گیرند. از دیگر توصیه‌های کارشناسان این می باشد که قبل از دانلود یک نرم‌افزار به مدت‌زمان در دسترس بودن آن توجه کنید. بیکر می‌گوید اگر نرم‌افزار‌های همراهی که قصد دانلود آن را دارید برای مدتی طولاتی در دسترس بوده، می‌توانید با توجه به دیدگاه‌های کاربران تصمیم بهتری بگیرید. توجه داشته باشید دیدگاه‌ها هم می‌توانند جعلی یا ساختگی باشند. این نوع دیدگاه‌ها معمولا شامل الگو‌های گفتاری غیر معمول و میزان زیادی از توصیفات و توضیحات می باشد.

تحقیق درباره نرم‌افزار‌ها یا شرکت ارائه‌کننده آن

هرچند از روی عملکرد ظاهری یک نرم‌افزار نمی‌توان به انگیزه‌های مخرب آن پی برد، یک جست‌وجوی ساده در گوگل می‌تواند به اطمینان بیشتر از امن بودن نرم‌افزار همراه کمک کند.

کارشناسان، تحقیق در مورد نام نرم‌افزار با عبارت data scandal (به معنی رسوایی داده) یا scam (یعنی کلاهبرداری) را پیشنهاد می‌کنند. هارت می‌گوید: نتایج این جست‌وجو به شما خواهد گفت آیا به‌تازگی درز داده یا اطلاعات خصوصی به نام این شرکت به ثبت رسیده می باشد یا خیر.

به گفته هارت درصورتی که درز اطلاعات، اتفاقی معمول در این شرکت باشد این جست‌وجو شما را از آن مطلع خواهد کرد و در جریان نحوه واکنش شرکت به چنین اتفاقاتی نیز قرارتان خواهد داد. اگر شرکت موردنظر چند مورد درز اطلاعات را تجربه کرده و کاری برای حل مشکل انجام نداده باشد، به این معنی می باشد که این موضوع را جدی نگرفته و بهتر می باشد از استفاده از نرم‌افزار موردنظر چشم‌پوشی کنید.

جو بیکر، مدیر سیستم فناوری اطلاعات در شرکت Anderson Technologies می‌گوید: عاقلانه می باشد که از استفاده از نرم‌افزار همراهی که تنها محصول یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار می باشد یا دیگر نرم‌افزار‌های تولیدشده توسط آن هم موارد مشکوکی هستند، خودداری کنید.

استفاده از وی‌پی‌ان هنگام کار با وای‌فای عمومی

۷ شگرد پیشگیری از سرقت اطلاعات گوشی

استفاده از شبکه مجازی خصوصی یا به اختصار (vpn) زمانی که با وای‌فای عمومی کار می‌کنید نکته مهمی در حفظ امنیت اطلاعات شخصی شماست. در این حالت، وی‌پی‌ان‌ها می‌توانند اطلاعات شما را از جست‌وجوی مخفیانه افراد دیگر که از همان شبکه عمومی استفاده می‌کنند، محافظت کنند. صرف نظر از این‌که چقدر از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنید خواندن کامل توافق‌نامه سرویس و اطلاع از این‌که چه اطلاعاتی ممکن می باشد گردآوری شود و این اطلاعات در کجا ذخیره خواهد شد اهمیت زیادی دارد.

به روز نگهداشتن نرم‌افزار

والش معتقد می باشد وقت گذاشتن برای به‌روزرسانی سیستم عامل گوشی هوشمند بسیار حیاتی می باشد. داشتن بالاترین جایگاه در به‌روزرسانی‌های سیستم عامل می‌تواند با یک قدم جلوتر نگهداشتن شما از هکر‌ها و آخرین سوء‌استفاده‌هایی که در سراسر اینترنت و وب تاریک (Dark web) صورت می‌دهند، امنیت ابزار و داده‌های شما را حفظ کند.

والش معتقد می باشد: به‌روزرسانی نرم‌افزار درواقع واکسیناسیون گوشی هوشمند شماست. شیوه‌هایی که هکر‌ها برای دسترسی به اطلاعات ما به کار می‌برند پیوسته درحال تحول و تکامل می باشد، بنابراین شیوه‌های محافظت ما از گوشی‌هایمان هم باید در حال تکامل باشد. والش پیشنهاد می‌کند گوشی‌تان را طوری تنظیم کنید که به‌روزرسانی‌هایش به طور خودکار انجام شود و نیازی به انجام آن به صورت دستی نباشد.

محدود کردن حضور در شبکه‌های اجتماعی

انجام این راهکار شاید مشکل‌تر از دیگر راهکار‌ها باشد؛ زیرا نرم‌افزار‌های شبکه‌های اجتماعی از پرکاربردترین‌ها در گوشی‌های همراه هستند. به عنوان مثال اگر در حساب کاربری فیسبوک دوست یا نزدیکان‌تان حضور دارید، درحالت آنلاین قابل مشاهده هستید و این سرویس می‌تواند اطلاعاتی مانند علاقه‌مندی‌ها، جهت‌گیری‌های سیاسی و عقاید مذهبی شما را در یک «پروفایل سایه» گردآوری کند. عاقلانه می باشد که جدا از اطلاعاتی که وبگاه در پروفایل از شما می‌خواهد، سایر اطلاعاتی را که در شبکه‌های مجازی به اشتراک می‌گذارید را محدود کنید.

هرچقدر اطلاعات بیشتری به اشتراک بگذارید، داده‌های بیشتری در اختیار آن‌ها قرار خواهید داد تا برای ارائه تبلیغات به شما از آن‌ها استفاده کنند. بهتر می باشد فقط حداقل اطلاعات لازم را پر کنید و برای «تکمیل» اطلاعات ـ به صورت داوطلبانه ـ داده‌های اضافی ارائه نکنید.

۷ شگرد پیشگیری از سرقت اطلاعات گوشی

بابی کیتل‌برگر، رئیس Legal Software Help در این زمینه می‌گوید: وقتی صحبت از تبلیغات هدفمند می باشد نرم‌افزار‌های همراه در گوشی‌های هوشمند بسیار موشکافانه‌تر عمل می‌کنند.

برخی افراد در مورد انجام تبلیغات هدفمندتر با مورد استفاده قراردادن برنامه‌هایی که به میکروفن تلفن همراه شما دسترسی دارند هم ابراز نگرانی می‌کنند. به خاطر داشته باشید هرچقدر اطلاعات بیشتری در پروفایل‌تان ارائه کنید، درصورت به سرقت رفتن اطلاعات، داده‌های بیشتری به خطر خواهد افتاد.

منبع: MSN

0

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتورسیکلت‌های جهان


پاتوق نود – امین نقی زاده: برخی از مردم اتومبیل‌ها و وانت‌های غول‌پیکر را دوست داشته و اخبار مرتبط به آن‌ها را دنبال می‌کنند. در مقابل برخی نیز به دنبال اتومبیل‌های عضلانی بوده و نمی‌توانند از افسانه‌های صنعت خودروسازی جهان چشم‌پوشی کنند. ولی در این میان گروهی هم هستند که آن‌ها را باید عاشقان سینه چاک موتورسیکلت‌ها دانست!

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

این مطلب مخصوص عاشقانه موتورسیکلت‌ها بوده و ما آن‌ها را با گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتورسیکلت‌های جهان آشنا می‌کنیم. موتورسیکلت‌هایی که قدرت و کیفیتی باور نکردنی داشته و یا قیمت عیجب و غریبی دارند! لیست ما موتورسیکلت‌هایی را شامل می‌شود که حتی افراد مشهور هم قادر به خریداری آن‌ها نیستند!

گران قیمت‌ها

سوزوکی AEM CARBON FIBER HAYABUSA

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

قیمت موتورسیکلتی که می‌بینید؛ حدود ۲۰۰ هزار دلار بوده و اکثر مردم جهان قادر به خریداری این موتورسیکلت رویایی نیستند؛ زیرا می‌توان با پرداخت ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار موتورسیکلت‌هایی کارآمد و با کیفیت را خریداری کرده و از ولخرجی فراوان جلوگیری نمود!

این موتورسیکلت در سال ۱۹۹۹ معرفی شد و سوزوکی ادعا کرد که سرعت آن به ۱۸۸ مایل در ساعت خواهد رسید! به این ترتیب در آن سال‌ها عنوان سریع‌ترین موتورسیکلت جهان به AEM CARBON FIBER HAYABUSA رسید و قیمت آن به میزان قابل توجهی افزایش یافت!


دوگاتی TESTA STRETTA NCR MACCHIA NERA

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

نام دوگاتی به همه می‌گوید که این موتورسیکلت چیست! این کمپانی برای چندین دهه می باشد که به ساخت موتورسیکلت‌های مختلف پرداخته و یکی از بهترین برند‌های موتورسیکلت‌سازی جهان می باشد.

یکی از موتورسیکلت‌های مشهور دوگاتی؛ TESTA STRETTA NCR MACCHIA NERA نام دارد که برای خرید آن باید حدود ۲۲۵ هزار دلار به کمپانی دوگاتی پرداخت کنید! این موتورسیکلت بسیار روش و سریع بوده و راندن آن را باید آرزو‌هایی برای عاشقان موتورسیکلت‌ها در سراسر جهان بدانیم!


دوگاتی DESMOSEDICI D۱۶RR NCR M۱۶

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

دوگاتی با معرفی DESMOSEDICI D۱۶RR NCR M۱۶ عاشقان موتورسیکلت را میخکوب کرد! این شرکت در اقدامی عجیب به سراغ مدل TESTA STRETTA NCR MACCHIA NERA رفت و با انجام تغییراتی؛ یک موتورسیکلت جدید با نام DESMOSEDICI D۱۶RR NCR M۱۶ را معرفی کرد.

محصول جدید دوگاتی ۲۳۳ هزار دلار قیمت داشت و امروزه از آن به عنوان یکی از گران‌ترین موتورسیکلت‌های جهان یاد می‌کنند! توان DESMOSEDICI D۱۶RR NCR M۱۶ به ۱۷۵ اسب‌بخار رسیده و می‌توان حس واقعی قدرت و سرعت را با این موتورسیکلت جذاب تجربه کرد!


ECOSSE FE TI XX TITANIUM SERIES

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

این موتورسیکلت زیبا یکی از قدرتمندترین موتورسیکلت‌های جهان می باشد. ولی برای در اختیار داشتن زیبایی و قدرت مثال زدنی آن باید حدود ۳۰۰ هزار دلار پرداخت کرد!

به همین خاطر افراد کمی قادر به خریداری آن بوده و فقط تماشاگر زیبایی چشم‌نواز آن از پشت ویترین نمایشگاه‌های لوکسِ موتورسیکلت هستند. پیشرانه ECOSSE FE TI XX TITANIUM SERIES قدرتی معادل با ۲۲۸ اسب‌بخار داشته و یکی از سریع‌ترین موتورسیکلت‌های جهان می باشد.


دوگاتی TOMAHAWK V۱۰ SUPERBIKE

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

چشمان شما اشتباه ندیده و اکنون یک موتورسیکلت واقعی را می‌بینید! این موتورسیکلت عجیب برای حضور در فیلم‌های هالیوودی ساخته نشده و دوگاتی تعداد کمی از آن‌ها را به تولید رسانده می باشد. TOMAHAWK V۱۰ SUPERBIKE یکی از گران قیمت‌ترین موتورسیکلت‌های جهان بوده و برای خریداری آن تنها باید ۵۵۰ هزار دلار پرداخت کرد!

بدنه این موتورسیکلت کاملا کرومی می باشد و از توان یک پیشرانه ۵۰۰ اسب‌بخاری استفاده می‌کند. همچنین شتاب صفر تا ۱۰۰ آن نزدیک به ۳ ثانیه بوده و به تنهایی برای تمام سوپراسپرت‌های مطرح جهان خط و نشان می‌کشد!


هارلی دیویدسون COSMIC STARSHIP

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

هارلی دیویدسون با تمام وجود به تولید موتورسیکت‌های متفاوت و قدرتمند می‌پردازد. یکی از موتورسیکلت‌های غول پیکر این کمپانی؛ مدل COSMIC STARSHIP می باشد که قیمت آن همه انسان‌های روی کره زمین را متعجب خواهد کرد.

برای خریداری مدل COSMIC STARSHIP از محصولات کمپانی هارلی دیویدسون، باید ۱.۵ میلیون دلار پرداخت کرد و دلیل این گرانی عجیب و غریب را باید طراحی یک هنرمند آمریکایی به نام Jack Armstrong برروی بدنه مدل COSMIC STARSHIP دانست!


BMS NEHMESIS

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

برای خرید یکی از مدل‌های هارلی دیویدسون شما باید ۱.۵ میلیون دلار پرداخت کنید؛ ولی این قیمت‌گذاری در برابر BMS NEHMESIS بسیار ناچیز به نظر می‌رسد!

برای ساخت این موتورسیکلت از طلای ۲۴ عیار استفاده شده و طراحی خاص و ویژه آن نظر هر بیننده‌ای را جلب خواهد کرد. همین موارد کافی می باشد تا قیمت ۳.۵ میلیون دلار برای BMS NEHMESIS در نظر گرفته شده و تنها مولتی میلیاردر‌های بزرگ جهان قادر به خریداری آن هستند.


HILDEBRAND & WOLFMULLER

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

کمی به گذشته‌های دور و سال ۱۸۹۴ سفر کرده و با یک موتورسیکلت لاغر اندام و ضعیف روبرو می‌شویم. این موتورسیکلت عتیقِ یکی از مشهورترین موتورسیکلت‌های جهان می باشد.

دلیل شهرت این موتورسیکلت هم قیمت ۳.۵ میلیون پوندی آن بوده و بدون هیچ حرفی باید آن را یکی از گران قیمت‌ترین موتورسیکلت‌های موجود برروی کره زمین دانست!


ECOSSE ES۱ SPIRIT

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

در نگاه اول شاید ECOSSE ES۱ SPIRIT یک موتورسیکلت تقریبا ارزان قیمت به نظر رسیده و احتمالا شما فکر می‌کنید که برای خریداری این موتورسیکلت جالب باید مبلغ کمی پرداخت کرد. اما ECOSSE ES۱ SPIRIT اصلا شاسی ندارد و همین مورد خاص باعث شده که قیمت آن به ۳.۶ میلیون دلار برسد!


E۹۰ AJS PORCUPINE مدل ۱۹۴۹

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

لس گراهام در سال ۱۹۴۹ و در جریان مسابقات قهرمانی جهان، سوار بر E۹۰ AJS PORCUPINE بود و توانست مقام نخست را به دست آورد. همین موضوع و تاریخ‌سازی گراهام باعث شده می باشد که اکنون موتورسیکلت عتیقه او قیمتی معادل با ۷ میلیون دلار داشته باشد!


NEIMAN MARCUS LIMITED EDITION FIGHTER

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

برای خرید موتورسیکلت NEIMAN MARCUS LIMITED EDITION FIGHTER باید ۱۱ میلیون دلار پرداخت کرد! شاسی این موتورسیکلت از قطعات فلزی دست‌سازی ساخته شده و سرعت آن به بیش از ۱۹۰ مایل در ساعت خواهد رسید! کمپانی سازنده این موتورسیکلت عجیب آن را تکاملی در صنعت ساخت موتورسیکلت‌های جهان دانسته و شیوه طراحی و ساخت آن را ستوده می باشد!


LIGHTNING LS ۲۱۸ ALL-ELECTRIC SUPERBIKE

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

موتورسیکلتی که می‌بینید از توان یک پیشرانه الکتریکی استفاده کرده و سرعت آن به بیش از ۲۱۸ مایل در ساعت می‌رسد. این موتورسیکلت پیشتاز و الگوی ساخت موتورسیکلت‌های برقی بوده و برای خرید آن باید ۴۰ هزار دلار پرداخت کرد.


با ارزش‌ها

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

قیمت‌گذاری عجیب موتورسیکلت ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR تعجب تمام کمپانی‌های ساخت موتورسیکلت را برانگیخت! زیرا برای خریداری این موتو سیکلت جالب، تنها کافی می باشد که ۶ هزار دلار پرداخت کنید!  اکثر صاحبان این موتورسیکلت از راندن آن لذت برده و از راندن یک موتورسیکلت با کیفیت و اقتصادی لذت می‌برند.


BMW G۳۱۰GS

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

BMW فقط اتومبیل‌های گران قیمت تولید نمی‌کند. این شرکت آلمانی برای موفقیت در بازار موتورسیکلت‌ها تلاش فراوانی داشته و به خوبی دریافته می باشد که باید موتورسیکلت‌های ارزان قیمت‌تری نسبت به سایر کمپانی‌ها تولید کند؛ بنابراین BMW دست به کار شد و مدل G۳۱۰GS را وارد دنیای موتورسیکلت‌ها کرد. این موتورسیکلت در ایالات‌متحده آمریکا حدود ۵۷۰۰ دلار قیمت داشته و یکی از با کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین موتورسیکلت‌های موجود در بازار آمریکا می باشد.


INDIAN SCOUT SIXTY

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

هندی‌ها در صنعت موتورسیکلت‌سازی جهان حضوری قدرتمند داشته و باهوش و کوشش فراوانی؛ موتورسیکلت‌هایی بی‌عیب و نقص را به تولید می‌رسانند. یکی از موتور سیکلت‌های هندی حاضر در بازار جهانی INDIAN SCOUT SIXTY نام دارد و در نگاه نخست به نظر می‌رسد که برای خرید این موتورسیکلت سنگین وزن باید پول زیادی پرداخت کرد.

ولی جالب می باشد که برای خرید INDIAN SCOUT SIXTY تنها پرداخت ۸۹۹۹ دلار کافی بوده و شما با پرداخت مبلغی ناچیز؛ صاحب یک موتورسیکلت با کیفیت و مقرون به صرفه خواهید شد.


هوندا CB۶۵۰R

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

هوندا به دلیل ساخت موتورسیکلت‌های ارزان و مقرون به صرفه؛ یک برند شناخته شده جهانی می باشد. این کمپانی ژاپنی تقریبا به تمام نیاز‌های عاشقان موتورسیکلت توجه داشته و با ساخت موتورسیکلت‌هایی متنوع به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

یکی از محصولات جالب هوندا موتورسیکلت CB۶۵۰R می باشد که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده و تقریبا همه می‌توانند آن را خریداری کنند! در واقع هوندا با فروش CB۶۵۰R ثابت کرد که همه انسان‌ها حق دارند که برای یک بار، لذت سواری بر موتورسیکلت را تجربه کنند؛ زیرا موتورسیکلت CB۶۵۰R قیمتی در حدود ۸۸۹۰ دلار داشته و همه توان خرید آن را دارند!


یاما‌ها MT-۰۷

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

یاما‌ها نیز مانند کمپانی هوندا به ساخت موتورسیکلت‌های با کیفیت و مقرون به صرفه می‌پردازد. یکی از مدل‌های متفاوت موتورسیکلت‌های یاما‌ها را باید MT-۰۷ بدانیم که برای خرید آن پرداخت مبلغی در حدود ۷ یا ۸ هزار دلار کافی می باشد. این موتور سیکلت هیچ‌گاه در حدواندازه موتورسیکلت‌های کاوازاکی نبوده و در برابر آن‌ها حرفی برای گفتن ندارد؛ اما یک موتورسیکلت با کیفیت و ارزان قیمت بوده و یاما‌ها برای ساخت آن دقت و تلاش فراوانی کرده می باشد.


دوگاتی SCRAMBLER ICON مدل ۲۰۱۹

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

دوگاتی فقط موتورسیکلت‌های گران قیمت و عیجب و غریب تولید نکرده و در میان محصولات این کمپانی مشهور می‌توان مدل‌های ارزان قیمت هم پیدا کرد.

یکی از مدل‌های مذکور SCRAMBLER ICON می باشد که برای خریداری آن باید ۱۰ هزار دلار پرداخت کرد. این موتورسیکلت برای کسانی که درآمد متوسطی داشته و نمی‌توانند از سواری برروی موتورسیکلت بگذرند؛ گزینه‌ای مناسب و هیجان‌انگیز خواهد بود.


ZERO FX

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

این موتورسیکلت برای کسانی که در حال آموختن موتورسیکلت سواری هستند؛ بسیار مناسب بوده و آن‌ها می‌توانند با پرداخت ۸ هزار دلار ZERO FX را خریداری کنند. ZERO FX موتورسیکلتی برقی بوده و برای گشت و گذار در خیابان‌ها بسیار مناسب می باشد.


هارلی دیویدسون IRON ۱۲۰۰

گران‌ترین و با ارزش‌ترین موتور سیکلت‌های جهان را بشناسید!

نام هارلی دیویدسون با صنعت موتورسیکلت‌سازی جهان عجین شده می باشد. اگر شما عاشق این برند آمریکایی بوده و دوست دارید که صاحب یکی از محصولات با ارزش هارلی دیویدسون شوید؛ باید به سراغ مدل IRON ۱۲۰۰ رفته و با پرداخت مبلغی در حدود ۱۰ هزار دلار آن را خریداری کنید. این موتورسیکلت روش و ارزان قیمت؛ براساس مدل‌های قدیمی هارلی دیویدسون ساخته شده و یکی از بهترین و مقرون به صرفه‌ترین موتورسیکلت‌های جهان می باشد.

0
اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون ماده صد شامل نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا می باشد.

 

نماینده وزارت کشور به صراحت قانون، باید از سوی وزیر کشور انتخاب شود، مگر اینکه وزیر کشور اختیارات خود را در این زمینه تفویض نموده باشد. معمولا بر اساس سیاست۔ های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکززدایی و کاهش تشریفات و مکاتبات اداری و تسریع در روند انجام امور و بهبود روش های مدیریت بسیاری از اختیارات قانونی وزیر کشور از جمله انتخاب نماینده وزارت کشور در وکیل کمیسیون ماده صد به استانداران تفویض می گردد.

 

نماینده وزیر دادگستری با توجه به متن قانون الزاما باید یکی از قضات دادگستری به عنوان عضو قضایی کمیسیون ماده صد انتخاب شود. در این صورت غیر از قضات، حتی تعیین کارکنان رسمی دادگستری به این سمت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بدیهی است وزیر دادگستری نیز می تواند اختيار انتخاب قضات دادگستری را به عنوان عضو کمیسیون به ریاست دادگستری استان و یا هر مقام دیگری تفویض نماید.

 

نماینده شورای اسلامی شهر بر اساس مقررات ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد.

 

اعضای کمیسیون ماده صد | دیوان عدالت اداری

اعضای کمیسیون ماده صد | دیوان عدالت اداری

 

نکات مورد توجه بیش از مراجعه به کمیسیون ماده صد:

اخطار به ارسالی و ضمائم آن جهت اطلاع از نوع خلاف دقیقا مطالعه و دفاعیه درفرم کار ضمیمه تنظیم گردد.

فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اخطاریه جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده صد ارائه گردد

هنگام ارائه فرم دفاعیه حضور مالک و وکیل قانونی به همراه کارت شناسائی و سند الزامی می باشد.

پس از ابلاغ اخطاریه و اتمام مهلت مقرره عدم ارائه فرم دفاعیه تکمیلی مانع از صدور رای کمیسیونها نمی گردد.

مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، ابلاغ و اجرای آراء ماده صد به عهده منطقه مربوطه می باشد. بنا براین نتیجه رای پس از صدور از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ گردیده، لذا جهت اطلاع و مفاد رای و پیگیری های لازم در صورت عدم ابلاغ رانی به شهرداری منطقه مراجعه گردد.

شماره وکیل دیوان عدالت اداری :

در صورت نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری می توانید از وکلای با تجربه ما در این زمینه استفاده کنید که توانایی بالا در حل و فصل انواع پرونده های دیوان عدالت اداری را دارا می باشند.

 

جهت تماس با وکیل دیوان عدالت با شماره ۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱ تماس بگیرید تا در کمترین زمان پاسخگو شما عزیزان باشند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0

لامپ‌های هوشمند و فواید استفاده از آن‌ها


برترین‌ها – سهیل بالینی: این روز‌ها عبارت هوشمند در مقابل هر دستگاه و گجتی قرار می‌گیرد. از ماشین‌های خودران گرفته تا جعبه‌فرمان‌های پیشرفته هواپیمایی، همه و همه زیرمجموعه‌ای از زندگی مدرن و دیجیتال به‌حساب می‌آیند. سیستم‌های روشنایی خانگی نیز مستثنا نیستند و به سمت هوشمند شدن پیش می‌روند.

لامپ‌های هوشمند در انواع و اشکال مختلف، مدتی می باشد که به بازار ایران وارد شده‌اند و کم‌کم جای خود را در گوشه و کنار خانه‌های ایرانی پیدا می‌کنند. لامپ‌هایی که می‌توانند به سقف آویزان باشند، روی میز قرار بگیرند و یا حتی با دیگر وسایل هوشمند خانه ترکیب شوند.

این نوع جدید از روشنایی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر زیبایی دکوراسیون خانه بگذارد و البته مصرف نادرست برق را نیز کاهش دهد. میزان نور اتاق و جهت تابش نور در بسیاری از سردرد‌های مزمن تأثیر گذار می باشد. اغلب لامپ‌های هوشمند توانایی تنظیم دستی میزان نور را در خود جای‌داده‌اند و همین موضوع باعث شده تا در بلندمدت، در بهبود شرایط جسمی و کاهش هزینه‌های خانواده نیز اثر بخش باشند.

رنگ سفید و طیف نوری آبی موجود در لامپ‌های کم‌مصرف با بسیاری از بیماری‌های چشم و درد‌های نامشخص سر، در ارتباط می باشد. در واقع لامپ‌های ال‌ای‌دی رنگی بهترین گزینه برای نورپردازی خانه به‌حساب می‌آید، زیرا هم مصرف برق پایینی دارند و هم ضرر کمتری را به سلامت انسان وارد می‌کنند.

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید

در ادامه به بهترین لامپ‌های هوشمند موجود در بازار ایران نگاهی خواهیم داشت. در نظر داشته باشید که هرچند قیمت بسیاری از این محصولات ارزان نیست، اما می‌تواند یک انتخاب هوشمند در زمینه کاهش هزینه‌های جانبی به‌حساب بیاید، به خانه شما زیبایی ببخشد و سلامتی شما را بهبود دهد.

علاوه بر شش گزینه معرفی‌شده در این صفحه، بسیاری از محصولات بی‌نام در بازار ایران وجود دارند که با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه می‌شوند. محصولاتی اغلب چینی که البته از کیفیت مناسبی نیز بهره می‌برند. درصورتی‌که قصد دارید تمامی سیستم روشنایی خانه را به سمت هوشمند شدن پیش ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا برخلاف شکل سنتی نورپردازی در خانه‌های ایرانی، به سمت نورپردازی از کنار و پایین حرکت کنید.

نورپردازی از پایین و کنار از پرتاب مستقیم نور به چشم جلوگیری می‌کند و احساس آرامش بیشتری را نیز به اعضای خانواده منتقل خواهد کرد. این شکل از نورپردازی درواقع تفاوت عمده خانه‌های گران‌قیمت و مدرن با دکوراسیون قدیمی استفاده‌شده در اغلب آپارتمان‌های ایرانی می باشد.

لامپ هوشمند و رومیزی HUE BLOOM شرکت فیلیپس (۶۰ دلار)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
برخلاف عادات نورپردازی سقفی ما ایرانیان، کشور‌های پیشرفته‌تر علاقه زیادی به نورپردازی از پایین دارند که البته راه صحیح‌تر استفاده از روشنایی‌های مصنوعی به‌حساب می‌آید. لامپ هوشمند HUE BLOOM شرکت فیلیپس نیز در راستای همین علاقه با قیمتی حدود ۶۰ دلار به فروش می‌رسد. این لامپ رومیزی توانایی تولید نور در رنگ‌های مختلف را دارد و البته شدت تابش نور و مصرف برق نیز قابل اندازه‌گیری و تغییر می باشد. لامپ هوشمند فیلیپس با دستیار مجازی گوگل و آلکسا آمازون هماهنگ می باشد و حتی می‌تواند با استفاده از یک موبایل، با صدای شما هماهنگ شود. امکان استفاده از نورپردازی هماهنگ با موسیقی در HUE BLOOM فراهم‌شده و تنها لازم می باشد این لامپ را با گوشی یا تلویزیون هوشمند خود سینک کنید تا دنیایی جدید از موسیقی، فیلم و بازی‌های کامپیوتری را تجربه کنید.


ال‌ای‌دی هوشمند شرکت ویز (۸۳ دلار)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
شرکت WIZ در تولید لامپ‌های هوشمند، پا را فراتر از تولید یک منبع نور گذاشته و به طراحی محصولاتی لوکس و دکوراتیو می‌پردازد. ال‌ای‌دی هفت اینچی شرکت ویز از پایه‌ای چوبی و بسیار زیبا بهره می‌برد که با تعداد زیادی از وسایل خانه هماهنگ می‌شود. هرچند جذابیت اصلی این محصول در توانایی تغییر رنگ در شرایط مختلف اتاق و آپارتمان می باشد.

این لامپ می‌تواند در زمان بارش باران به‌صورت خودکار به رنگ آبی در بیاید یا با رسیدن زمان خواب شما به نوری زرد تغییر رنگ دهد. برنامه اختصاصی شرکت ویز به شما اجازه می‌دهد تا تمامی فعالیت لامپ‌های هوشمند خانه را از راه دور کنترل کنید. لامپ ویز توانایی هماهنگ شدن با دستیار‌های هوشمند مشهور را دارا می باشد و می‌تواند حتی بدون نیاز به دستوراتی مستقیم، بسیاری از نیاز‌های کاربر را پیش‌بینی کند.


لامپ هوشمند سی شرکت جی‌ای (۸۰ دلار)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
این لامپ که شباهت بسیار زیادی به محصولات موجود در فیلم‌های علمی تخیلی دارد، از یک اسپیکر قدرتمند در درون خود بهره می‌برد. نسخه‌ای از دستیار مجازی شرکت آمازون در درون لامپ هوشمند سی قرارگرفته که می‌تواند به‌تمامی فرمان‌های کاربر گوش دهد و آن‌ها را اجرا کند. تغییر رنگ هوشمند با موسیقی، فیلم، شرایط محیطی و پخش موسیقی موردعلاقه شما از دیگر توانایی‌های این لامپ رو میزی کم‌وبیش گران‌قیمت می باشد. در نظر داشته باشید که از نظر اندازه، ساخته جدید شرکت جی‌ای کمی بزرگ‌تر از دیگر لامپ‌های هوشمند معرفی شده در این مقاله می باشد.


لامپ هوشمند بیرونی شرکت فیلیپس (۱۲۹ دلار)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
لامپ‌های هوشمند محدود به محصولات رومیزی نمی‌شود و بسیاری از محصولات، می‌توانند روی سقف یا دیوار نصب شوند. لامپ هوشمند Outdoor شرکت فیلیپس توانایی نصب در داخل و خارج از خانه را در خود جای‌داده می باشد. در نظر داشته باشید که ضد آب بودن این لامپ باعث شده تا قیمت نهایی این محصول کمی افزایش بیابد. درست مثل لامپ‌های رومیزی این شرکت، لامپ بیرونی نیز توانایی تولید انواع نور‌های رنگی دارد و میزان نور نیز می‌تواند با استفاده از دستیار صوتی این شرکت، کم‌وزیاد شود.


لامپ هوشمند Beyond suspension شرکت فیلیپس (۳۴۹ دلار)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
گران‌قیمت‌ترین لامپ هوشمند موجود در بازار ایران، قیمتی سرسام‌آور دارد و تنها در خانه‌های بسیار لوکس قابل‌استفاده می باشد. محصول تولیدی شرکت فیلیپس از دو لامپ مجزا با توانایی تولید میلیون‌ها طیف رنگی تشکیل‌شده که از سقف آویزان می‌شود. این لامپ با دستیار صوتی آمازون، گوگل، مایکروسافت و اپل هماهنگ می باشد و از سنسور تشخیص حرکت و نور نیز بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که با خرید Beyond suspension علاوه بر یک لامپ هوشمند، از یک دزدگیر کوچک در میان خانه نیز استفاده خواهید کرد. البته تمامی توانایی‌های این محصول فوق‌العاده باعث نمی‌شود که Beyond suspension را با مبلغ ۳۴۹ دلار به کسی پیشنهاد کنیم.


لامپ هوشمند شرکت MLGB همراه با وای‌فای (۴۰)

با فواید استفاده از لامپ‌های هوشمند آشنا شوید
این چراغ هوشمند رو میزی آن‌قدر کلاسیک و زیبا می باشد که در نگاه اول متوجه اسمارت بودن آن نمی‌شوید. این لامپ کم‌وبیش ارزان‌قیمت با استفاده از وای‌فای به گوشی شما متصل می‌شود و به فرمان‌های صوتی و دستی پاسخی مناسب دارد. جنس چوبی به کار برده شده در چراغ هوشمند شرکت MLGB با بیشتر دکوراسیون‌های مدرن هماهنگ می باشد. بر خلاف اغلب لامپ‌های هوشمند، ام‌ال‌جی‌بی به یک سوئیچ دستی خاموش و روشن نیز مجهز می باشد که در مواقع ضروری به کمک کاربر خواهد آمد.

0

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند


پاتوق نود – امین نقی زاده: در بین برنامه‌های متنوع تلویزیونی؛ هیچ برنامه‌ای مانند Top Gear نبوده و باید قبول کرد که تنها جرمی کلارکسون و یارانش برنامه‌ای بسیار مفید و سطح بالا را در زمینه اتومبیل و صنایع وابسته به آن اجرا می‌کردند.

جرمی برجسته‌ترین اتومبیل‌های جهان را به چالش کشیده و به این وسیله زمینه را برای سرگرمی و هیجان‌انگیز شدن ما فراهم می‌کرد. ولی کلارکسون مدتی می باشد که از برنامه Top Gear جدا شده و با قراردادی به تیم آمازون پیوسته می باشد. او اکنون برنامه گرندتور را تولید کرده و یکبار دیگر توجه بینندگان تلویزیونی را به خود جلب کرده می باشد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

کلارکسون یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای در زمینه اتومبیل و صنایع مرتبط به آن بوده و با ساخت برنامه‌هایی همچون گرندتور؛ پول زیادی به جیب زده می باشد! حالا سوال این می باشد که چنین شخصیتی که در برنامه‌های خود از اتومبیل‌های متنوع کمپانی‌های گوناگون ایراداتِ فراوانی گرفته و گاهی با زبان تیز خود خریداران اتومبیل‌های مختلف را به سخره می‌گیرید؛ با توجه به درآمد بالای خود چه اتومبیل‌هایی را خریداری کرده و به سراغ کدام یک از برند‌های مطرح خودروسازی جهان رفت می باشد؟ نظر او درباره اتومبیل‌های مختلف چیست و به کدام یک از اتومبیل‌ها علاقه‌مند می باشد؟

در این باره باید گفت که با توجه به تست و تجربه رانندگی کلارکسون با اتومبیل‌هایی متنوع و متفاوت؛ او دست به جیب شده و طیف وسیعی از اتومبیل‌های مختلف را خریداری کرده می باشد. او یک مجموعه ویژه و شگفت‌انگیز داشته و شما از دیدن اتومبیل‌های او قطعا حیرت‌زده خواهید شد. پس اگر می‌خواهید با سلیقه عجیب و غریب جرمی کلارکسون آشنا شوید؛ بهتر می باشد که با برترین‌ها همراه باشید!

فراری F۳۵۵ GTS جرمی کلارکسون را ناراحت کرد!

همه بینندگان برنامه Top Gear می‌دانستند که جرمی کلارکسون علاقه فراوانی به برند فراری داشت. او در یکی از برنامه‌های خود سوار بر فراری F۳۵۵ شد و احساس کرد که زندگی کردن بدون فراری F۳۵۵ بی‌فایده می باشد!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

بنابراین جرمی دست به جیب شد و به سراغ فراری رفت؛ اما مشکل این بود که کلارکسون کمی وسوسه شده و به جای مدل استاندارد F۳۵۵؛ نسخه GTS آن را خریداری کرد. او مجذوب سقف بلند و کشیده مدل GTS شده بود و در پوست خود نمی‌گنجید. ولی پس از گذشت چند ماه از انتخاب GTS پشیمان شد و فراری را مورد لطف قرار داد! البته او باید از فراری تشکر می‌کرد؛ زیرا تعداد کمی از مردم جهان توان خریداری اتومبیل‌های فراری را داشته و این کمپانی ایتالیایی شانس سواری برروی یک خودروی استثنایی را به جرمی کلارکسون داده بود.


فورد کورتینا ۱۶۰۰E اولین خودروی جرمی کلارکسون!

فورد کورتینا اولین خودرویی بود که جرمی کلارکسون آن را خریداری کرد. او درباره این اتومبیل گفته می باشد: «همیشه فورد کورتینا را می‌دیدم و به همین دلیل یکی از آن‌ها را خریداری کردم. آن زمان نمی‌دانستم که اتومبیل‌های دیگری هم وجود دارند! من با کورتینا بزرگ شدم و فقط با آن رفت و آمد می‌کردم و به نظر من بهتر از کورتینا وجود نداشت. پول کافی نداشتم و در سال ۱۹۷۷ مجبور به خریداری یک فورد کورتینا مدل ۱۹۶۹ شدم. آن زمان همه چیز کورتینا را دوست داشتم و از سواری با آن لذت می‌بردم».

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

ولی برای فورد جرمی کلارکسون مشکلاتی ایجاد شد و گیربکس آن به خوبی عمل نکرد. همین موضوع باعث شد که کلارکسون آن را بفروشد؛ ولی او پس از گذشت سال‌ها در یک نمایشگاه اتومبیل‌های کلاسیک دست به جیب شده و دوباره به عشق سابقش رسید!


فولکس واگن Scirocco خودروی مورد علاقه کلارکسون قبل از Top Gear

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

کلارکسون قبل از پخش برنامه Top Gear شهرت چندانی نداشت و به همین خاطر نمی‌توانست به رویا‌های خود دست پیدا کند. او یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای بود؛ اما دیده نمی‌شد و درآمد چندانی هم نداشت. این وضعیت زندگی کلارکسون بود و جرمی باید ولخرجی‌های خود را کمتر می‌کرد؛ بنابراین جرمی کلاکسون قبل از آغاز دوران طلایی زندگی خود یک فولکس‌واگن Scirocco خریداری کرد و علاقه فراوانی به آن داشت. او هرگز خاطرات خود با Scirocco را فراموش نکرده و هنوز هم به آن احترام می‌گذارد!


او سه دستگاه ولوو XC۹۰ خریداری کرد!

مدتی پیش کلارکسون دیوانه شده بود و اعلام کرد که تمام اتومبیل‌های خسته‌کننده را تحقیر خواهد کرد. او از تلاش خودروسازان برای طراحی یک خودروی زیبا بسیار عصبی بود و اصلا به آن‌ها اهمیتی نمی‌داد. در این شرایط او ولوو XC۹۰ را بهترین گزینه موجود در بازار دید و اعلام کرد که XC۹۰ یک خودروی خسته کننده نیست و بسیار از آن راضی می باشد! به این ترتیب او سه دستگاه XC۹۰ خریداری کرد و در گاراژ خود قرارداد!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

جرمی عاشق ولوو شده بوده و این خودروساز را قابل اعتمادترین برند خودروسازی جهان می‌دانست. از نظر او XC۹۰ برای یک خانواده بسیار مناسب بوده و عملکرد بهتری نسبت به سایر اتومبیل‌های موجود در بازار داشت.


جگوار XJR را به به قیمت ۴۴۰۰ دلار فروخت!

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که جگوار شایسته اطمینانِ مشتریانش نیست و هنوز فاصله زیادی برای تبدیل شدن به یک خودروساز لوکس و بی‌همتا دارد. اما نظر جرمی کلارکسون متفاوت می باشد؛ زیرا او چندین اتومبیل از مدل‌های مختلف جگوار را خریداری کرده و یا در اختیار دارد. یکی از مدل‌هایی که او خریداری کرده بود؛ جگوار XJR نام داد.

خودروی مذکور پیشرانه V۸ و قدرتمندی داشت و عملکرد آن بسیار قابل قبول بود. ولی جرمی خیلی زود از جگوار XJR خسته شد و تصمیم گرفت که آن را در یک حراجی به فروش برساند. پیش‌بینی می‌شد که جگوار XJR جرمی کلارکسون با قیمت بالایی به فروش برسد؛ اما این گونه نشد و یک فرد معمولی با پرداخت ۴۴۰۰ دلار آن را خریداری کرد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!


رِلیانت رابین خودروی اختصاصی شرکت کلارکسون و شرکا!

شرکت W. Chump and Sons یک کمپانی فعال در زمینه ساخت برنامه‌های تلویزیونی می باشد. این شرکت با مشارکت اندی ویلمن، جرمی کلارکسون، ریچارد هاموند و جیمز تاسیس شده و این چهار نفر توانستند که هر ساله سودی نزدیک به ۱۰ میلیون دلار به دست آورند!

کلارکسون که علاقه خاصی به ریاست داشته و برای همه تصمیم می‌گیرد؛ در اقدامی عجیب اتومبیل‌های رِلیانت رابین را به عنوان اتومبیل‌های شرکت خود برگزید و همه را شگفت‌زده کرد. رِلیانت رابین یک خودروی سه چرخ بود که نزدیک به سه دهه و از سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۰۲ به تولید رسید.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!


رنجروور بهترین خودروساز جهان از نظر کلارکسون بود!

کلارکسون تقریبا از تمام اتومبیل‌های موجود در بازار جهانی به دلیل طراحی و عملکرد ضعیفشان ایراد گرفته و انتقادات فراوانی از آن‌ها کرده می باشد! اما او به یک باره جوگیر شده و در اتفاقی بسیار نادر اعلام که رنجروور را دوست دارد!

او مالک اتومبیل‌های مختلفی از برند رنجروور بوده و می‌گوید که رنجروور بهترین خودروساز جهان می باشد. از نظر او اتومبیل‌های فراری، لامبورگینی و بوگاتی او را به اندازه کمپانی رنجروور شگفت‌زده نکرده‌اند! کلارکسون معتقد می باشد که رنجروور برای جاده و رانندگی ساخته شده و مدل‌های مختلف آن از کابین، پیشرانه و مشخصات قابل توجهی برخوردار هستند!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!


کلارکسون صاحب فورد GT در انگلستان بود!

در سال‌های دور، انزو فراری با تاسیس کمپانی فراری، هنری فورد بزرگ را بسیار نگران کرد و اقدامات فراری باعث شد که هنری فورد به مهندسان خود دستور ساخت خودرویی قدرتمند را بدهد. خودروی مذکور فورد GT۴۰ نام داشت و شباهت آن با محصولات فراری باعث شد که هر دو شرکت یکدیگر را به کپی‌برداری و دزدی متهم کنند.

به هر حال امروزه فورد GT یکی از خاص‌ترین اتومبیل‌های آمریکایی بوده و تعداد آن‌ها بیش‌تر از ۵ هزار دستگاه نیست. اکثر صاحبان فورد GT آمریکایی هستند؛ اما کلارکسون علاقه زیادی به فورد GT پیدا کرد و با روابط خود توانست یک دستگاه فورد GT را وارد انگلستان کرده و از رانندگی با آن لذت ببرد. البته فورد GT کلارکسون مشکلاتی داشت که باعث شد او خیلی زود از عشق جدیدش بگذرد و فورد GT را بفروشد! ولی او پیگیر ماجرا بوده و پس از رفع مشکلات فورد GT، یکبار دیگر آن را خریداری کرد!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!


کلارکسون فورد اسکورت RS را دوست داشت!

کلارکسون کمتر از اتومبیل‌های خود صحبت کرده و نام تعداد کمی از آن‌ها را به زبان آورده می باشد. یکی از اتومبیل‌های مذکور فورد Escort RS نام دارد که نشان دهنده علاقه فراوان جرمی به کمپانی فورد می باشد!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

او از اینکه صاحب یک فورد Escort RS بوده و می‌توانست با آن رانندگی کند؛ بسیار خوشحال و خرسند بود.


خودروی مورد علاقه او در سال ۲۰۱۸؛ لامبورگینی هوراکان پرفورمنس!

در یکسال گذشته انتخاب یک خودروی مناسب برای جرمی کلارکسون بسیار سخت بود و او اذعان کرد که هراس فراوانی از انتخاب خودروی مورد نظرِ خود دارد. حق با او بود؛ چون در سال‌های اخیر اتومبیل‌های بسیار متفاوتی در بازار جهانی عرضه شده و جرمی سخت سردرگم بود.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

اما او تصمیم خود را گرفت و اعلام کرد که لامبورگینی هورکان پرفورمنس بهترین اتومبیل در سال ۲۰۱۸ بوده و او علاقه‌مند به خریداری آن می باشد! به این ترتیب جرمی حداقل مبلغی بیش از ۲۷۵ هزار دلار پرداخت کرد و یک سوپر اسپرت قدرتمند را خرید! خودروی مذکور دارای یک پیشرانه ۵.۲ لیتری V۱۰ بود و حقیقا باید هم جرمی کلارکسون را مجذوب خود می‌کرد!


او عاشق فورد اسکورت می باشد!

همان‌طور که گفته شد؛ جرمی کلارکسون از جوانی عاشق سینه چاک کمپانی فورد و محصولاتش بود. او که مدل کورتینا را تجربه کرده می باشد؛ اکنون عاشق فورد اسکورد جدید شده و از آن دل نمی‌کند! البته فورد اسکورت جدید جزء اتومبیل‌هایی می باشد که کمتر می‌توان به آن اطمینان کرد و این اتومبیل کیفیت پایینی دارد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

ولی این چیز‌ها برای کلارکسون اصلا اهمیت ندارد؛ زیرا او از رانندگی با اسکورت لذت برده و آن را خودرویی شگفت‌انگیز دانسته می باشد! البته میزان شگفتی فورد اسکورت جدید قطعا به اندازه لامبورگینی گالاردو اسپایدر و فراری F۳۵۵ نیست!


لکسوس LFA خودروی مورد علاقه کلارکسون در Top Gear!

صنعت خودروسازی جهان برای کلارکسون احترام زیادی قائل بوده و خیلی‌ها در مورد محصولاتشان به سراغ او رفته و نظراتش را می‌شنوند. کلارکسون مانند یک متخصص حرفه‌ای بوده و توصیه‌های فراوانی به کمپانی‌های مطرح صنعت خودروسازی جهان کرده می باشد. در یکی از موارد از او سوال شد که کدام خودروی تست شده در برنامه Top Gear نظر او را جلب کرده می باشد. جرمی کلارکسون با زیرکی تمام لکسوس SC ۴۳۰ را بدترین خودروی جهان نامید و گفت که لکسوس LFA بسیار جالب بوده و به آن علاقه‌مند شده می باشد!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

لکسوس LFA از توان یک پیشرانه ۴.۸ لیتری V۱۲ استفاده می‌کرد و تنها دو سال تولید شد. این کار لکسوس هواداران LFA را بسیار ناراحت کرد؛ ولی کلارکسون قبل از این اتفاق با پرداخت ۳۷۵ هزار دلار صاحب یک لکسوس LFA شد.


مرسدس‌بنز SL ۵۵ مسئول عشق امروز او به خودروهاست!

باید گفت که عاشقی کلارکسون زمانی شروع شد که او سوار بر مرسدس‌بنز SL ۵۵ شد! این اتومبیل به حدی او را مجذوب کرد که هرگاه نام AMG به گوش کلارکسون می‌رسد؛ او ناخودآگاه یاد خاطراتش با SL ۵۵ می‌افتد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

مرسدس‌بنز مذکور از توان یک پیشرانه ۵.۵ لیتری سوپرشارژ V۸ با قدرت ۴۶۹ اسب بخار استفاده می‌کرد؛ بنابراین کلارکسون به آسانی به سرعت ۲۰۰ مایل در ساعت رسید و نمی‌توان از این قابلیت بزرگ چشم پوشی کرد. جرمی حق داشت که عاشق SL ۵۵ شود!


لکسوس SC۴۳۰ بدترین خودروی جهان از نظر کلارکسون!

کلاکسون تقریبا تمام اتومبیل‌ها را تست کرده و او منبع معتبری برای انتخاب بهترین و بدترین اتومبیل‌های موجود می باشد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

کلارکسون در یکی از قسمت‌های ویژه از برنامه Top Gear به بررسی بدترین اتومبیل‌های تاریخ پرداخت و از Buick LeSabre و FSO Polonez صحبت کرد! ولی این پایان ماجرا نبود و در لحظات آخر او بدترین اتومبیل‌ی تاریخ را لکسوس SC۴۳۰ نامید!


مک‌لارن ۶۷۵LT هدیه آمازون به کلارکسون!

کلارکسون با تولید کنندگان Top Gear درگیر شد و چاره‌ای جز جدایی نداشت؛ بنابراین او پس از جدایی از Top Gear به یک مجری و برنامه‌ساز آزاد تبدیل شد و بلافاصله آمازون برای جلب نظر او اقدام کرد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

او قراردادی محکم را با مسئولان آمازون بست و با اولین حقوق دریافتی خود یک مک‌لارن ۶۷۵LT خریداری کرد. شرکت کلارکسون هم ۱۰ میلیون دلار سودآوری داشت و همه چیز به نفع آمازون و جرمی بود! در واقع مک‌لارن ۶۷۵LT را باید هدیه غیر مستقیم آمازون به جرمی کلارکسون دانست. هدیه‌ای که تمام این اتفاقات را رقم زد و امروزه برنامه گرندتور را به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در سال‌های اخیر تبدیل کرده می باشد.


کلارکسون بی‌ام‌دبلیو CSL ۳.۰ خرید!

کلارکسون مدل M۲ را تست کرد و یکبار دیگر عاشق شد! او مهندسی آلمان را بابت ساخت خودرویی با این عملکردِ خیره‌کننده تحسین کرد و برای ابراز علاقه به کمپانی BMW خودروی CSL ۳.۰ را خرید!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

این اتومبیل بعد از سری E۹ محصولات BMW و در سال ۱۹۷۲ معرفی شده بود و یکی از بهترین اتومبیل‌های اروپا برای شرکت در مسابقات رالی می باشد. BMW تنها ۱۲۰۰ دستگاه از خودروی مذکور را به تولید رساند و برای آن‌ها یک پیشرانه ۲۰۰ اسب‌بخاری در نظر گرفته بود.


یکی از اتومبیل‌های کلارکسون هوندا CR-X بود!

کلارکسون دوست ندارد که مدت زمان زیادی در پمپ بنزین بماند و یا مبلغ زیادی برای تعمیر خودروهایش پرداخت کند و به همین دلیل امروزه او چند دستگاه ولوو XC۹۰ خریداری کرده می باشد. او خودروی مذکور را قابل اعتماد دانسته و به آن عشق می‌ورزد؛ اما به هوندا CR-X هم توجه داشته و این اتومبیل را به دلیل مصرف سوخت پایینش بسیار دوست دارد.

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!
هوندا CR-X یک خودروی اسپرت دیفرانسیل جلو بود و کمپانی هوندا از سال ۱۹۸۳ تا سال ۱۹۹۱ آن را به تولید رساند.


کلارکسون رانندگی ویژه برنامه Top Gear!

کلارکسون زمانی که مجری برنامه Top Gear بود؛ می‌توانست با چند خودروی تراز اول رانندگی کرده و به بررسی آن‌ها بپردازد. در واقع فقط کلارکسون اجازه داشت که سوار بر فراری ۴۵۸ ایتالیا، لامبورگینی هوراکان پرفورمنس، BMW M۳، بوگاتی ویرون و… شود!

۱۸ نکته که طرفداران جرمی کلارکسون باید بدانند!

نکته دیگر اینکه او نتوانست بسیاری از اتومبیل‌های مد نظرش را به جاده‌های مختلف برده و مورد تست و ارزیابی قرار دهد؛ زیرا خودروسازان حاضر به انجام چنین کاری نشده و اجازه این کار را به کلارکسون ندادند!

0