مقالات

تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

وقتی که شخصی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی می گردند، گاهاً پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف ( تصرف عدوانی ورثه ) می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی رسند. در این گونه موارد ممکن است سوالات و ابهامات زیادی برای وراث پیش بیاید که ما در این مقاله سعی کرده ایم پاسخ این سوالات را داده و به نکات کلیدی در خصوص تصرف عدوانی ورثه اشاره کنیم.

مطابق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته است.

دارایی متوفی به صورت مشترک به وراث تعلق می گیرد که این دارایی در برگیرنده ی اموال، بدهی های متوفی و همچنین طلب هایی است که ممکن است متوفی داشته و در زمان حیاتش سررسید آن نرسیده یا به هر دلیلی موفق به وصول آن ها نشده است.

حقوقی که متوفی داشته مانع از این نیست که مایملک وی به ورثه نرسد اما بدهی های وی بایستی ابتدا پرداخت شود تا وراث بتوانند اموال وی را صاحب شده و مالک قطعی آن گردند.

قانون مدنی در ماده ی ۸۶۹ این چنین بیان می دارد: « حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود از قرار ذیل است:

۱ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲ـ دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ی ورثه و زیاده بر آن با اجازه ی آن ها.»

بنابراین پس از اینکه این حقوق و دیون میت پرداخت شد، ورثه می توانند به تقسیم ماترک بین خود مبادرت ورزند.

 

 

به طور کلی وراث را میتوان به صورت ناقص جانشین متوفی دانست؛ یعنی به فرض مثال اگر شما از شخصی طلبی داشته اید و وی فوت کرده باشد می توانید در صورت استنکاف و امتناع ورثه از پرداخت بدهی مورثشان، به طرفیت همگی وراث اقامه ی دعوا کنید.

اولین گام در راه تعیین تکلیف اموال متوفی، اخذ گواهی انحصار وراثت است، بدین معنا که مرجع قضایی گواهی کند که ورثه منحصر به آن هایی است که نام آن ها در این گواهی قید شده است تا مراجع، ادارات و سازمان ها و افراد تنها ایشان را به عنوان ورثه و قائم مقام متوفی به رسمیت بشناسند. برای اخذ گواهی انحصار وراثت می بایست نام و مشخصات تمامی وراث را در دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد ذکر شود. بنابراین در این دادخواست باید اسم کسانی را که شک دارید قبل یا بعد از وارث فوت شده اند قید کنید چه هر کدام از وراث سهم خود را به ورثه ی دیگری انتقال داده یا نداده باشد. شورای حل اختلاف با استعلام گرفتن از اداره ثبت احوال و مراجع زیربط تکلیف این موضوع را روشن می کند.

برخی از افراد با این تصور که یکی از وراث سهم خود را انتقال داده و دیگر جز وراث نیست اسم و مشخصات وی را در دادخواست مذکور نمی آورند در حالی که قانون تصدیق انحصار وراثت چنین افرادی که با علم به این موضوع اینگونه عمل می کنند را کلاهبردار تلقی کرده است.

بر اساس ماده ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت ” هر گاه معلوم شود مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که مطابق قانون برای این جرم معین شده است محکوم خواهد شد.”

دادگاهی که به دادخواست مطالبه ی سهم الارث و تقسیم ترکه رسیدگی می کند دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است.

بعضاً اتفاق می افتد که برخی از افراد اعم از ورثه یا غیر ورثه ماترک را تصرف می کنند که در این صورت هر کدام از وراث می توانند نسبت به سهم خود برای مطالبه ی اجرت المثل زمان تصرف شخص متصرف و همچنین خلع ید وی اقامه ی دعوا کنند.

اگر هر کدام از وراث نسبت به استفاده و تصرف مال موروثی توسط شخص متصرف، ناراضی و معترض باشند می تواند با طرح دعوای خلع ید علیه متصرف، رفع تصرف وی را بخواهند. دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و دعوی مطالبه ی اجرت المثل اگر سهم اقامه ی کننده کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف مطرح می شود و اگر میزان سهم وی بیش از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی مطرح میگردد.

پرسش : اگر یکی از ورثه خانه ی موروثی را تصرف کرده باشد وراث دیگر چه اقدامی میتوانند بکنند؟

پاسخ: هر کدام از ورثه می توانند با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، دعوی خلع ید علیه ورثه ی متصرف مطرح کند و برای مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف وی نیز با توجه به مبلغ سهم الارث خود در دادگاه صلاحیت دار اقامه ی دعوا کند.

پرسش: آیا بعضی از ورثه حق دارند بیش از سهم ارث خود، در ترکه تصرف کنند؟

پاسخ: خیر هیچ کدام از ورثه این حق را ندارند که بیش از سهم خود از اموال متوفی بردارند؛مگر اینکه به رضایت سایر ورثه باشد. در واقع استفاده از ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
راه های گرفتن مهریه | گروه وکلای تهران

راه های گرفتن مهریه | گروه وکلای تهران

مهریه مال معینی است که در عقد نکاح برذمه مرد منعقد می گردد و چنانچه زن آن را مطالبه کند وی مکلف به پرداخت آن است و این حق هیچ ارتباطی با طلاق یا نفقه ندارد .

در واقع مهریه هدیه ای از سوی مرد به زن است به نشانه ی صداقت مرد و حسن نیت او در ازدواج است از این روی به مهریه صداق یا کابین نیز گفته می شود .

راه های گرفتن مهریه برای زن به دو حالت کلی مقدور است که در ادامه به آن می پردازیم .

راه گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت:

برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه باید به دفتر ازدواجی که عقد رسمی در آن انجام شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نماید این درخواست را باید کتبا از دفتر ازدواج درخواست نماید .

پس از صدور اجراییه و ابلاغ این موضوع به زوج وی پس از دریافت ابلاغیه مدت ۱۰ روز زمان دارد مهریه را بپردازد یا شیوه ای برای پرداخت ارایه کند . در واقع با ابلاغ اجراییه تقاضای وصول طلب مهریه از اموال زوج یا ضامن وی می شود و در صورت عدم اقدام از طرف زوج معادل مهریه از اموال وی توقیف می شود و در صورتی که باز هم اقدامی از زوج سر بزند اموال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه وصول می گردد .

 

راه گرفتن مهریه از طریق دادگاه:

در گذشته گرفتن مهریه بدین صورت بود که زوجه به دادگاه مراجعه می کرد و مطالبه مهریه نموده و هزینه دادرسی پرداخت می شد این هزینه دادرسی مبلغ مشخصی بود و حدود ۲۰۰ هزار تومن بود و برای همه یکسان بود و بستگی به میزان مهریه نداشت اما در حال حاضر تغییراتی در این شرایط حاصل شده و میزان هزینه دادرسی ارتباط مستقیم با میزان مهریه مورد مطالبه زن دارد و زنی که بخواهد مهریه اش را دریافت کند باید به میزان درخواستی در قوه قضاییه تمبر باطل نماید .

در هر صورت امروزه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه می بایست زوجه یا وکیل وی با مراجعه به به دفاتر ثبت دادخواست و مبادرت به ثبت آن نموده و پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابند و با ارایه دفاعیات منتظر رای دادگاه در این باب باشند .

مطالبه مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه:

در تقسیم مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه ، زن در هر دو مورد استحقاق مهریه را دارد اما در مورد مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای ادای دین مهریه ثابت کند اما این بدان معنی نیست که در مهریه عندالاستطاعه زن مستحق پرداخت مهریه از سوی مرد نیست و در هر حال مرد ملزم به پرداخت مهریه ای که تعهد کرده و به موجب تعهد خود سند رسمی ازدواج را امضا کرده ، می باشد در مهریه عندالامطالبه با درخواست مهریه از جانب زوجه مهریه به وی مطابق قانون باید پرداخت گردد اما چنانچه مرد پولی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت به دادگاه تقدیم کند و تقاضای تقسیط مهریه را بکند اگر این ادعای مرد توسط دادگاه پذیرفته شود . اقدام به تقسیط مهریه می شود.

مهریه دین ممتازه:

مهریه دین ممتازه نام برده شده است بدین معنی که پیش از هر بدهی دیگری دین ممتازه باید پرداخت گردد و به نوعی الویت در پرداخت دارد .

اهمیت دین و بدهی مهریه مرد به زن در حدی است که موجب شده قانون گذار برای حمایت از زنان ممتاز بودن دین مهریه را در قانون پیش بینی کرده است و طلب زن بابت مهریه را بستانکاری ویژه به حساب آورده و پرداخت آن را بر هر طلب دیگر برتر و مقدم تر دانسته است .

گرفتن مهریه از زوج کارمند:

چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام به کسر حقوق از وی کند .

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام (( از حقوق و مزایای کارکنان و سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهردار یها و بانک ها و شرکت ها و دستگاه های خصوصی و سایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود ))

زوجه در صورتی که از طریق دادگاه برای مطالبه مهریه خود اقدام کرده باشد با قرار تامین خواسته و چنانچه از طریق اجرائیات ثبت اقدام کرده باشد یا درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود می تواند اقدام کند.

 

 

اموال قابل توقیف برای مهریه :

برخی اموال چه منقول باشدو چه غیر منقول باشد قابل توقیف نیستند این اموال را در اصطلاح مستثنیات دین می نامند که عبارتند از:

-منزل مسکونی در شان محکوم علیه در حالت اعسار

-اثاثیه مورد نیاز زندگی جهت رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی

-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی

-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

-وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که ضروری برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفشان

-تلفن مورد نیاز مدیون

– مبلغ پرداخت شده ضمن عقد اجاره به موجر

اموال نامبرده را نمی توان برای مهریه توقیف کرد .

 

اموال قابل توقیف برای مهریه شامل موارد زیر است :

 • منزل مسکونی اعم از آپارتمانی یا ویلایی
 • زمین یا هر نوع کاربری از جمله کشاورزی و مسکونی
 • تجاری سهام
 • حقوق پرسنلی ، حساب سپرده
 • تلفن همراه
 • مطالبات خوانده از اشخاص ثالث

 

دادگاه صالح برای اقدام به اخذ مهریه :

دادگاه صالح برای طرح دعوای مطالبه مهریه دادگاه و محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه است یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه در آن محل انجام شود .

در حالت کلی در دعاوی خانواده مربوط به زوجین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد مثل خانه ، آپارتمان یا زمین که در این حالت باید به دادگاهی اقامه دعوی کند که خانه یا هر مورد غیرمنقول در آن جا واقع شده است .

ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده : (( هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالح است و صلاحیت رسیدگی را دارد .

چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی صلاحیت رسدگی به دعوای زوجه را دارد که به کلیه دعاوی رسیدگی می کند .

قانون جدید زندان برای مردان بدهکار مهریه :

در سال ۹۴ قانون جدیدی مطرح شد که انقلابی در پرداخت مهریه ایجاد کرد

مضمون این قانون این بود که فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای کیفری دارد بدین معنا که پرداخت نکردن مهریه تا اندازه ۱۱۰ سکه مجازاتش جلب خواهد بود .

چنانچه زوج پس از مطالبه زوجه بابت مهریه این ۱۱۰ سکه ذکر شده در قانون را نقدا یا به هر صورت پرداخت کند و مابقی مانده مهریه که مازاد بر ۱۱۰ سکه است را نپردازد دیگر زوجه امکان جلب وی را بابت اخذ مهریه ندارد . قبلا اصل بر متمکن بودن زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و سرانجام راهی زندان می شد اما مطابق بند ج اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲ اصل بر اینست که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه دارا می باشد و اصل را بر اعسار گذاشته اند نه ایسار وی.

البته برای گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن راهکار وجود دارد و آن معرفی اموال مرد و اثبات دارایی وی به دادگاه است که این بر عهده زوجه است و با اثبات این امر می تواند به تمام مهریه خود برسد .

راه گرفتن مهریه در ازدواج موقت :

در ازدواج موقت تمامی شرایط اساسی در ازدواج دایم بر قرار است و علاوه بر آن دو شرط دیگر نیز مطرح است.

 • تعیین مهریه
  تعیین مدت زمان عقد

تعیین مهریه در عقد موقت شرط صحت عقد است و عدم تعیین ان موجب اشکال در عقد است. اما چنانچه مدت زمان عقد تعیین شود عقد مذکور در حکم عقد دایم محسوب می شود.

اگر در این نوع عقد زن مطالبه مهریه از مرد کند مرد موظف به پرداخت مهریه می باشد اما اگر زن با استنکاف مرد از پرداخت مهریه مواجه شود زن می تواند با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه مهریه کند البته این در حالتی است که عقد ثبت شده باشد.

اگر در عقد موقت سند رسمی ازدواج وجود داشته باشد زن به آسانی می تواند احقاق حق کند و با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد موقت در آن صورت گرفته و درخواست کتبی صدور اجراییه مطالبه مهریه کند در این حالت ابلاغیه ای به مرد متعهد مهریه ارسال می شود و مدت زمان را برای وی مشخص می کنند تا مهریه را بپردازد .

چنانچه طی مدت مذکور در اجراییه زوج اقدام به پرداخت نکند مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت ابلاغ و امکان ممنوع الخروج کردن شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد .

اما چنانچه ازدواج موقت در دفترخانه به ثبت نرسیده باشد و به صرف خواندن صیغه محرمیت ایجاد شده باشد مطالبه مهریه دشوار می شود در این حالت ابتدا باید اثبات زوجیت شود که این اثبات با اقرار مرد یا شهادت شهود قابل انجام است .

در صورت عدم اقرار مرد و حتی انکار زوجیت مرد ، زوجه باید دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو زن را به دادگاه معرفی کند و در محضر دادگاه شاهدین به زوجیت زن و مرد شهادت دهند .

به طور خلاصه زن پس از اثبات زوجیت در ازدواج موقت می تواند مطالبه مهریه کند .

نکته : در عقد موقت زن از شوهر ارث نمی برد حتی اگر ضمن عقد شرط شده باشد و ارث بردن فقط به موجب عقد دایم میسر می شود.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
بهترین گروه حقوقی|گروه وکلای تهران

بهترین گروه حقوقی|گروه وکلای تهران

گروه حقوقی وکلای تهران از بهترین گروه های حقوقی در تهران است که با به کارگیری مجموعه ای از وکلای پایه یک دادگستری تهران اقدام به حل مشکلات حقوقی هموطنان خود نموده .

انتخاب و گزینش برترین وکلا در گروه وکلای تهران و پرونده های موفق این وکلت ، گروه وکلای تهران و پرونده های موفق این وکلا ، گروه وکلای تهران را به ساده ترین گروه حقوقی در تهران معروف کرده .

گروه وکلای تهران با بیش از دو دهه سابقه کاری درخشان و بیش از ۹۵ درصد پرونده های موفق و با ارایه مشاوره ی حقوقی و قبول وکالت و مطالعه پرونده ، موکلین خود را در جریان روند رسیدگی و شرایط کلی پرونده و میزان درصد موفقیت پرونده قرار می دهد.

گروه ای است که در صورت بررسی مشکل حقوقی موکل و ارزیابی همه جانبه آن پس از مطالعه پرودنده متوجه شود امکان انجام وکالت وجود ندارد و یا درصد پایینی احتمال به موفقیت پرونده هست از گرفتن پرونده صرف نظر نمود و باعث ضرر به مال و وقت موکل نمی شود .

خوشبختانه امروزه با تاسیس موسسات حقوقی رسیدگی به پرونده موکلان خیلی تخصصی تر و با استفاده از نظر چندین وکیل متخصص مورد بررسی و اقدام حقوقی قرار می گیرد.

مطابق با آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی، گروه حقوقی شخصیتی حقوقی است که منحصرا توسط دو یا چند وکیل دادگستری پایه یک تاسیس می شود و وظایفی همچون انجام کلیه امور وکالت و مشاوره تنظیم قرارداد و به طور کلی امور حقوقی ، مطابق با مقررات قانونی و آیین نامه مربوط به گروه حقوقی را به عهده دارد . طبق این آیین نامه گروه حقوقی منحصرا توسط وکلای دادگستری با شرایط مذکور در آیین نامه قابلیت ثبت دارد.

گروه حقوقی وکلای تهران مطابق با مقررات مذکور در آیین نامه اقدام به ثبت گروه حقوقی نموده و با بهره گیری از بهترین و مجرب ترین وکلا و با اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری مرکز شروع به فعالیت نموده .

در گروه وکلای تهران در ارتباط با موضوعات زیر ارایه می شود :
مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید، مطالبه وجه فاکتور ، قرض مطالبه وجه براساس قرارداد وتعهدات مالی ، مطالبه وجه براساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد.

خانواده :
مهریه ، اعسار ، نفقه ، حضانت ، تمکین ، اجرت المثل زوجه ، طلاق توافقی

قیمومیت :
استرداد جهیزیه ، اثبات رابطه زوجیت ، تدلیس ، ملاقات فرزندان ، اثبات

دیه :
حوادث ناشی از کار – تصادفات منجر به دیه – ضرب و جرح عمومی – دیه قتل – دیع اعضا- دیه جراحات

کیفری :
کلاهبرداری – فروش مال غیر – خیانت در امانت – صدور چک بلامحل – سرقت – ارتشاء – اهانت به مقدسات – استعمال مشروبات الکلی – جعل – هتک حرمت اشخاص – هتک حرمت –

ملکی :
مشارکت در ساخت – خریدو فروش ملک – تخلیه ملک اجاره ای – دعاوی ملکی بر سر ثبت – الزام – تقسیم و فروش – سرقفلی – تصرف عدوانی – خلع ید- اجاره

انواع قراردادها :
عقود معین همچون بیع – صلح وکالت

امور حسبی :
از جمله وصیت – انحصار وراثت – ولایت – قیمومت

ثبت احوال :
از جمله ازدواج موقت – اخذ شناسنامه – ابطال شناسنامه – تغییر سن شناسنامه – تغییر نام خانوادگی در شناسنامه – حذف نام همسر سابق در شناسنامه

حقوق تجاری از جمله :
انواع شرکت های تجاری ، تسویه و ورشکستگی ، اوراق تجاری شامل چک و سند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
وکیل آنلاین خانواده | گروه وکلای تهران

وکیل آنلاین خانواده | گروه وکلای تهران

گروه وکلای تهران متخصص وکیل آنلاین خانواده در راستای تخصص گرایی و شایسته سالاری و همگام با شیوه های نوین بین المللی این امکان را فراهم آورده است تا مراجعین عزیز در خصوص پرونده از وکلای متخصص در همان زمینه استفاده نمایند بدیهی است این مهم با عنایت به گستردگی و پیچیدگی مباحث حقوقی موجب اخذ بهترین نتیجه خواهد گردید.

در واقع روش کار موسسه بدین صورت است که پس از استماع ماوقع پرونده و تشخصیص ماهیت و نحوه ی انجام کیس مطروحه و با عنایت به توانایی های علمی و عملی وکلای موسسه امور مربوط به هر پرونده را به متخصص مربوطه ارجاع می نمایند و مشروع اقدامات انجام شده را به اطلاع موکلین محترم می رساند از آنجا که مدیریت موسسه معتقد است انجام صحیح اصولی و پیگیرانه هر پرونده بهترین تبلیغ است این امکان برای شهروندان عزیز فراهم شده است که در خصوص پرونده های مطروحه در صورت نیاز از خدمات وکلای متعدد و البته با هزینه یک وکیل استفاده نماید .

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده
با توجه به گسترش علوم بشری و توسعه روابط انسانی و همچنین با عنایت به تخصصی شدن امور ، رجوع به خبره و کارشناس در هر حرفه ای امری اجتناب نا پذیر است. علوم حقوق نیز که در صدد تنظیم روابط نوع بشر می باشد از این امر مستثنا نیست لازم به ذکر است امروزه در راستای تنوع و پیچیدگی روابط انسانی طبعا علم حقوق نیز که به دنبال نظم بخشی و تدوین قوانین متناسب در هر زمینه ای است بیش از پیش گسترش یافته است چه در زمینه های علم حقوق و چه در سایر علوم بشری رجوع به مشاور و وکیل خانواده و حقوقی پیش از هر اقدامی در این خصوص امری ضروری و عقلانی است.

 

گروه وکلای تهران با داشتن بهترین وکلا در زمینه های خانواده و طلاق و حقوقی سعی در خدمت رسانی هر چه بهتر به شما عزیزان را دارد . گفتنی است کثرت قوانین در علم حقوق به حدی است که به جرات میتوان گفت حتی حقوقدانان برجسته نیز نمی توانند در تمام جزئیات آن متخصص شوند به طریق اولی افرادی که سابقه تحصیل دررشته حقوق را نداریم نیز عقلا و منطقا امکان تسلط به مقررات مذکور را ندارند.

 

وکیل آنلاین خانواده | وکیل آنلاین | گروه وکلای تهران

وکیل آنلاین خانواده | وکیل آنلاین | گروه وکلای تهران

با علم به اینکه مقررات مربوط به عالم دادگستری به نحوی تدوین گردیده است که در خصوص هر دعوایی صرفا یکبار امکان تظلم خواهی و اقامه دعوا وجود دارد . اهمیت رجوع به مشاور حقوقی بیش از پیش احساس می شود چرا که امکان خطا و اشتباه وجود ندارد و چنانچه اقامه و پیگیری پرونده به نحو اصول و منطبق با مقررات مربوطه و رویه مسلم محاکم قضایی انجام نگیرد.

حتما بارها ضرب المثل پیشگیری بهتر از درمان است و نوش داروی بعد از مرگ سهراب را شنیده اید گفتنی است در علم حقوق قاعده ای به نام اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد بدین معنی که اگر در خصوص یک دعوا چه حقوقی وچه کیفری به نحو قطعی محکوم گردید.

اصولا دیگر امکان طرح مجدد همان دعوا وجود نخواهد داشت و متاسفانه فرد مشمول ضرب المثل های فوق میگردد . روزانه افراد زیادی به ما وسایر همکاران مراجعه میکنند که به علت عدم شناخت صحیح از علم حقوق با حکمی روبه رو هستند که چون مراحل آن طی شده است دیگر امکان شکایت و اعتراض به آن وجود ندارد.

این در حالی است که مطمئنا میتوان گفت غالب این افراد اگر قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی جهت تشخیص اقدام صحیح با یک وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان مشورت می نمودند فی الحال با حکمی روبه رو بودند که متضمن پیروزی آنها بود.

اهمیت رجوع به مشاوره حقوقی زمانی آشکار میگردد که بر ما معلوم گردد که رسیدگی در محاکم و متعاقبا صدور رای امری بسیار حساس و حیاتی است.

موسسه حقوقی گروه وکلای تهران با کادری مجرب و مشتمل بر وکلای پایه یک دادگستری ، قضات بازنشسته ،حقوق دانان برجسته این امکان را برای مردم عزیز فراهم آورده تا با یک قرار ملاقات با متخصص مربوطه آینده خود را از خطرات و آسیب های جدی مصون نماید . نکته ای که در خصوص مشاوره حقوقی باید مدنظر قرارداد این است که لازمه آنکه یک مشاور به نحوی صحیح و دقیق ارائه شود علاوه بر تخصص و مهارت شخص مشاور حقوقی ، آمادگی و شناخت صحیح موضوع با تمام جزئیات از سوی مراجعه کننده است ، صرفا در این زمان است . گروه وکلای تهران با ارائه ی انواع خدمات حقوقی بهترین گزینه برای پرونده های حقوقی و پرسش و پاسخ حقوقی شما است

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی | گروه وکلای تهران

دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی | گروه وکلای تهران

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استانها تأسیس می شود. این دفترها موظف به ارائه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می شود نیز بر عهده این دفاتر است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء گردیده است. مطابق قسمت الف بند ۱ ماده مزبور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دعاوی و شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری به دو صورت است: الف) شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات و اقدامات این سازمان طرح می کنند. . ب) درخواست ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.

دسته اول دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان مورد رسیدگی قرا می گیرد و در صورتی که بین شعب در برداشت و تفسیر قوانین اختلاف حاصل شود و آراء متناقضی از شعب دیوان صادر گردد، برابر بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح می گردد و رای وحدت رویه صادر می گردد.

دسته دوم دعاوی یعنی همان درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های این سازمان مستقیما در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد. گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب برگه های مخصوص باشد. دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم ص لاحیت از نمی باشد.

سوی سایر مراجع قضایی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی الف) مشخصات شاکی همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر مرا دن ١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابی اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس

ب) مشخصات طرف شکایت تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای تماس برای اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان تأمین اجتماعی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها؛ ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود.

دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی | وکیل دیوان عدالت | گروه وکلای تهران

دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی | وکیل دیوان عدالت | گروه وکلای تهران

 

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور می باشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به موض ابلاغ رسیدگی می نماید. همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت، دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نما عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات سازمان تأی خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود به احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند در عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

برای تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بنا به اعلام با پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد . بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید . مانند اتومبیل ، اثاثیه منزل و …

 

فروش مال غیر در اموال منقول:

– در صورتی که شخصی مال منقول شخص دیگری را بدون مجوز قانونی به شخص سومی انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است . مثلا اگر شخصی ماشین آقای الف را به آقای ب بدون رضایت او انتقال دهد ، مرتکب این جرم شده است .

حکم پرونده انتقال مال غیر در اموال منقول :
در صورتی که جرم انتقال مال غیر در مال منقول مطرح باشد ، حکم صادره علاوه بر حکم کیفری انتقال مال غیر ، حکم به رد مال می باشد .

عنصر روانی :

مرتکب جرم انتقال مال غیر باید اطلاع از تعلق این مال به دیگری داشته باشد .

-در صورتی که مرتکب این جرم اشتباها انتقال مال شخص دیگری را انجام دهد با این تصورکه مال خودش است ، مرتکب این جرم نشده است .

– آنچه که انتقال مال غیر را از معاملات فضولی متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر به غیر است . چون به نفع خود انتقال می دهد.

 

فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران

 

– مرجع صالح جهت ا قدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

دادسرای عمومی که جرم فروش یا انتقال مال غیر در آن حوزه واقع شده است ، صالح است . حتی اگر ملک در حوزه دیگری باشد .

نحوه اقدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

– اگر مال منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس رد مال در آن حکم

– اگر مال غیر منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس اقدام حقوقی ابطال سند و خلع ید

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
راه های گرفتن مهریه | گروه وکلای تهران

راه های گرفتن مهریه | گروه وکلای تهران

مهریه مال معینی است که در عقد نکاح برذمه مرد منعقد می گردد و چنانچه زن آن را مطالبه کند وی مکلف به پرداخت آن است و این حق هیچ ارتباطی با طلاق یا نفقه ندارد .

در واقع مهریه هدیه ای از سوی مرد به زن است به نشانه ی صداقت مرد و حسن نیت او در ازدواج است از این روی به مهریه صداق یا کابین ننیز گفته می شود .

راه های گرفتن مهریه برای زن به دو حالت کلی مقدور است که در ادامه به آن می پردازیم .

 

راه گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت:

برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه باید به دفتر ازدواجی که عقد رسمی در آن انجام شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نماید این درخواست را باید کتبا از دفتر ازدواج درخواست نماید .

پس از صدور اجراییه و ابلاغ این موضوع به زوج وی پس از دریافت ابلاغیه مدت ۱۰ روز زمان دارد مهریه را بپردازد یا شیوه ای برای پرداخت ارایه کند . در واقع با ابلاغ اجراییه تقاضای وصول طلب مهریه از اموال زوج یا ضامن وی می شود و در صورت عدم اقدام از طرف زوج معادل مهریه از اموال وی توقیف می شود و در صورتی که باز هم اقدامی از زوج سر بزند اموال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه وصول می گردد .

راه گرفتن مهریه از طریق دادگاه :
در گذشته گرفتن مهریه بدین صورت بود که زوجه به دادگاه مراجعه می کرد و مطالبه مهریه نموده و هزینه دادرسی پرداخت می شد این هزینه دادرسی مبلغ مشخصی بود و حدود ۲۰۰ هزار تومن بود و برای همه یکسان بود و بستگی به میزان مهریه نداشت اما در حال حاضر تغییراتی در این شرایط حاصل شده و میزان هزینه دادرسی ارتباط مستقیم با میزان مهریه مورد مطالبه زن دارد و زنی که بخواهد مهریه اش را دریافت کند باید به میزان درخواستی در قوه قضاییه تمبر باطل نماید .

در هر صورت امروزه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه می بایست زوجه یا وکیل وی با مراجعه به به دفاتر ثبت دادخواست و مبادرت به ثبت آن نموده و پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابند و با ارایه دفاعیات منتظر رای دادگاه در این باب باشند .

مطالبه مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه :
در تقسیم مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه ، زن در هر دو مورد استحقاق مهریه را دارد اما در مورد مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای ادای دین مهریه ثابت کند اما این بدان معنی نیست که در مهریه عندالاستطاعه زن مستحق پرداخت مهریه از سوی مرد نیست و در هر حال مرد ملزم به پرداخت مهریه ای که تعهد کرده و به موجب تعهد خود سند رسمی ازدواج را امضا کرده ، می باشد در مهریه عندالامطالبه با درخواست مهریه از جانب زوجه مهریه به وی مطابق قانون باید پرداخت گردد اما چنانچه مرد پولی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت به دادگاه تقدیم کند و تقاضای تقسیط مهریه را بکند اگر این ادعای مرد توسط دادگاه پذیرفته شود . اقدام به تقسیط مهریه می شود.

مهریه دین ممتازه:

مهریه دین ممتازه نام برده شده است بدین معنی که پیش از هر بدهی دیگری دین ممتازه باید پرداخت گردد و به نوعی الویت در پرداخت دارد .

اهمیت دین و بدهی مهریه مرد به زن در حدی است که موجب شده قانون گذار برای حمایت از زنان ممتاز بودن دین مهریه را در قانون پیش بینی کرده است و طلب زن بابت مهریه را بستانکاری ویژه به حساب آورده و پرداخت آن را بر هر طلب دیگر برتر و مقدم تر دانسته است .

گرفتن مهریه از زوج کارمند:

چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام به کسر حقوق از وی کند .

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام (( از حقوق و مزایای کارکنان و سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهردار یها و بانک ها و شرکت ها و دستگاه های خصوصی و سایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود ))

زوجه در صورتی که از طریق دادگاه برای مطالبه مهریه خود اقدام کرده باشد با قرار تامین خواسته و چنانچه از طریق اجرائیات ثبت اقدام کرده باشد یا درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود می تواند اقدام کند.

 

راه های گرفتن مهریه | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

راه های گرفتن مهریه | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

اموال قابل توقیف برای مهریه :

برخی اموال چه منقول باشدو چه غیر منقول باشد قابل توقیف نیستند این اموال را در اصطلاح مستثنیات دین می نامند که عبارتند از :

-منزل مسکونی در شان محکوم علیه در حالت اعسار

-اثاثیه مورد نیاز زندگی جهت رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی

-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی

-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

-وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که ضروری برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفشان

-تلفن مورد نیاز مدیون

– مبلغ پرداخت شده ضمن عقد اجاره به موجر

اموال نامبرده را نمی توان برای مهریه توقیف کرد .

اما اموال قابل توقیف برای مهریه شامل موارد زیر است :

منزل مسکونی اعم از آپارتمانی یا ویلایی
زمین یا هر نوع کاربری از جمله کشاورزی و مسکونی
تجاری سهام
حقوق پرسنلی ، حساب سپرده
تلفن همراه
مطالبات خوانده از اشخاص ثالث

دادگاه صالح برای اقدام به اخذ مهریه :

دادگاه صالح برای طرح دعوای مطالبه مهریه دادگاه و محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه است یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه در آن محل انجام شود .

در حالت کلی در دعاوی خانواده مربوط به زوجین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد مثل خانه ، آپارتمان یا زمین که در این حالت باید به دادگاهی اقامه دعوی کند که خانه یا هر مورد غیرمنقول در آن جا واقع شده است .

ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده : (( هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالح است و صلاحیت رسیدگی را دارد .

چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی صلاحیت رسدگی به دعوای زوجه را دارد که به کلیه دعاوی رسیدگی می کند .

قانون جدید زندان برای مردان بدهکار مهریه :

در سال ۹۴ قانون جدیدی مطرح شد که انقلابی در پرداخت مهریه ایجاد کرد

مضمون این قانون این بود که فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای کیفری دارد بدین معنا که پرداخت نکردن مهریه تا اندازه ۱۱۰ سکه مجازاتش جلب خواهد بود .

چنانچه زوج پس از مطالبه زوجه بابت مهریه این ۱۱۰ سکه ذکر شده در قانون را نقدا یا به هر صورت پرداخت کند و مابقی مانده مهریه که مازاد بر ۱۱۰ سکه است را نپردازد دیگر زوجه امکان جلب وی را بابت اخذ مهریه ندارد . قبلا اصل بر متمکن بودن زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و سرانجام راهی زندان می شد اما مطابق بند ج اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲ اصل بر اینست که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه دارا می باشد و اصل را بر اعسار گذاشته اند نه ایسار وی.

البته برای گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن راهکار وجود دارد و آن معرفی اموال مرد و اثبات دارایی وی به دادگاه است که این بر عهده زوجه است و با اثبات این امر می تواند به تمام مهریه خود برسد .

راه گرفتن مهریه در ازدواج موقت :

در ازدواج موقت تمامی شرایط اساسی در ازدواج دایم بر قرار است و علاوه بر آن دو شرط دیگر نیز مطرح است.

 

تعیین مدت زمان عقد

تعیین مهریه در عقد موقت شرط صحت عقد است و عدم تعیین ان موجب اشکال در عقد است . اما چنانچه مدت زمان عقد تعیین شود عقد مذکور در حکم عقد دایم محسوب می شود .

اگر در این نوع عقد زن مطالبه مهریه از مرد کند مرد موظف به پرداخت مهریه می باشد اما اگر زن با استنکاف مرد از پرداخت مهریه مواجه شود زن می تواند با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه مهریه کند البته این در حالتی است که عقد ثبت شده باشد .

اگر در عقد موقت سند رسمی ازدواج وجود داشته باشد زن به آسانی می تواند احقاق حق کند و با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد موقت در آن صورت گرفته و درخواست کتبی صدور اجراییه مطالبه مهریه کند در این حالت ابلاغیه ای به مرد متعهد مهریه ارسال می شود و مدت زمان را برای وی مشخص می کنند تا مهریه را بپردازد .

چنانچه طی مدت مذکور در اجراییه زوج اقدام به پرداخت نکند مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت ابلاغ و امکان ممنوع الخروج کردن شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد .

اما چنانچه ازدواج موقت در دفترخانه به ثبت نرسیده باشد و به صرف خواندن صیغه محرمیت ایجاد شده باشد مطالبه مهریه دشوار می شود در این حالت ابتدا باید اثبات زوجیت شود که این اثبات با اقرار مرد یا شهادت شهود قابل انجام است .

در صورت عدم اقرار مرد و حتی انکار زوجیت مرد ، زوجه باید دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو زن را به دادگاه معرفی کند و در محضر دادگاه شاهدین به زوجیت زن و مرد شهادت دهند .

به طور خلاصه زن پس از اثبات زوجیت در ازدواج موقت می تواند مطالبه مهریه کند .

نکته : در عقد موقت زن از شوهر ارث نمی برد حتی اگر ضمن عقد شرط شده باشد و ارث بردن فقط به موجب عقد دایم میسر می شود.

 

منبع: گروه وکلای مهریه

0
مراحل مطالبه مهریه | گروه وکلای تهران

مراحل مطالبه مهریه | گروه وکلای تهران

به اجرا گذاشتن مهریه برای زن  مستلزم گذراندن مراحلی است که توضیح خواهیم داد.

 

اجرا گذاشتن مهریه از همان نخستین روزهای پس از عقد امکان پذیر است حتی این حق برای زنان در نظر گرفته شده که تا نگرفتن حق و حقوق مالیشان می توانند تمکین از شوهر نکنند این حق در قانون به حق حبس مشهور است .

 

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهریه وی حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نمی باشد و شرط دیگر اینکه زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد برابر ماده ۱۰۸۶ چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین نماید حق حبس وی ساقط می گردد و دیگر مجاز به امتناع از تمکین مطابق ماده ۱۰۸۵ نیست .

 

آنچه گفته شد یکی از قوانین به اجرا گذاشتن مهریه بود قانون دیگری که وجود دارد مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این حالت پس از آنکه دادخواست مطالبه مهریه تنظیم شد و به دادگاه تقدیم شد باید هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت گردد که این مبلغ یک بیستم کل مبلغ مهریه است که از آن به نیم عشر نیز یاد می شود و باید به حساب دادگستری واریز گردد تا رسیدگی به پرونده  و صدور حکم آغاز شود البته این مبلغ پس از پیروزی زن قابل دریافت از مرد است به دین صورت که پس از صادر شدن حکم نهایی و محکومیت مرد به پرداخت مهریه ، مطالبه خسارت ناشی از دادرسی می بایست به دادگاه ارایه شود که این مبلغ به زوجه باز گردانده می شود اما موارد زیادی هستند که برای اقدام زوجه ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی است که در این موارد زوجه می تواند با معرفی دو شاهد که شهادت دهند وی توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد ، پرداخت این هزینه را به آخر کار یعنی پس از قطعیت حکم و دریافت مهریه خود از مرد ، موکول کند .

 

نکته : در صورتی زوج و زوجه توافقی در مورد مهریه انجام دهند و آن را اعلام کنند مبلغ نیم عشر در این حالت ، به یک دوم تقلیل می یابد اما اگر توافقی نباشد زوج علاوه بر پرداخت مهریه باید این هزینه دادرسی را نیز کامل بپردازد .

 

قانون دیگری که برای مراحل اجرا گذاشتن مهریه وجود دارد اقدام از طریق اجرای ثبت است.

 

مراحل مطالبه مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

مراحل مطالبه مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

زوجه برای اقدام قانونی از طریق اجرای ثبت باید با دردست داشتن عقد نامه به دفتر خانه محل ثبت عقد مراجعه کند و با ارایه مدارکش تقاضای صدور اجراییه نماید . پس از آن با اجراییه به اداره ثبت مراجعه کند و مطالبه مهریه کند در این حال باید نیم عشر دولتی که بابت هزینه های اجرایی دولت می شود را پرداخت کند که البته می تواند این مبلغ را بعدا از شوهر استرداد کند زوجه اگر مالی از مرد برای معرفی سراغ داشته باشد  می تواند طی دادخواستی همراه با دادخواست اصلی ، درخواست تامین خواسته کند با این کار می تواند دریافت مهریه خود را از محل مال معرفی شده تضمین نماید .

 

چنانچه زوجه نخواهد کل مبلغ مهریه اش را در دادخواست ذکر کند و از طرفی توان پرداخت هزینه دادرسی را هم نداشته باشد می بایست دادخواستی با عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه ارایه کند که برای اینکار باید ضمن معرفی شهود و مدارکی دال بر ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی این مهم را از محضر دادگاه تقاضا کند .

 

رای محکومیت زوج برای پرداخت مهریه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد اما با توجه به اینکه محکومیت پرداخت مهریه با سند رسمی ازدواج انجام می شود دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تایید می کند پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به طرفین حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و مطابق با حکم تایید شده ای یک نسخه از ان به زوج نیز ابلاغ گردیده تقاضای صدور اجراییه  می کند .

 

زوج ظرف مدت ده روز پس از دریافت این برگه باید به دادگاه مراجعه نماید و اقدام به پرداخت مهریه کند یا در صورت عدم توان می بایست تامینی را به دادگاه معرفی کند تا تضمینی برای پرداخت مهریه زوجه باشد.

 

منبع: گروه وکلای تهران

 

0

طراحی لایت باکس به چه صورت است

اگر برای کار تبلیغاتی خود نیاز به لایت باکس دارید؛ اولین قدم طراحی لایت باکس است. لایت باکس به تابلوهای تبلیغاتی گقته می شود که برای تبلیغ در فضاهای باز و بسته استفاده می شود.

چرا باید از لایت باکس استفاده کنیم :

 • استفاده در معابرعمومی جهت تاثیر گذاری در ذهن مخاطبین فراوان و خاص.
 • استفاده در آفیس های اداری و تجاری در جهت تاثیر گذاری در ذهن ارباب رجوع.
 • استفاده در فضاهای عمومی مراکز تجاری در جهت تبلیغ فروشگاه های مراکز تجاری.
 • استفاده در داروخانه ها، مطب پزشکان، دفاتر مهندسی، رستوران ها و…

اگر برای کار خود نیاز به لایت باکس دارید می توانید از خدمات تهران لایت باکس استفاده کنید و با متخصصان ما صحبت کنید.

منبع : تهران لایت باکس

0
تصرف عدوانی سند | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی سند | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی سند, هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نامیده می شود و بردونوع است :

 • سند عادی
 • سند رسمی

البته مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

در تعریف اسناد رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد سند رسمی است .

غیر از اسنادی که به این ترتیب تنظیم می شوند سایر اسناد عادی است.

در دعوای تصرف عدوانی سند معیاری که اصولا مدنظر قضاوت و دادگاه قرار می گیرد، سبق تصرف است. اگر هیچ یک از طرفین دلیل قاطعی بر تصرفات سابق خود نداشته باشد ، ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف تلقی می شود.

 

وکیل تصرف عدوانی سند:

همچین در شکایت کیفری برای جرم تصرف عدوانی اصولا بایستی مالکیت شاکی احراز شود. بنابراین اگر شخصی مالک ملک مورد تصرف نباشد نمی تواند شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی مطرح کند . اگر شخصی با سند رسمی مالک ملکی شده باشد و ملک وی مورد تصرف عدوانی سند قرار گرفته باشد می تواند هر کدام از شکایت کیفری یا دعوی حقوقی علیه متصرف عدوانی را مطرح کند.

 

اما اگر شخصی به فرض خانه ای خریده باشد و معامله به صورت صحیح انجام گرفته باشد اما هنوز به نام خریدار انتقال رسمی نیافته و اصطلاحا سند رسمی نداشته باشد، در صورت اثبات تصرفات سابق بلامنازع خود ، صرفا می تواند دعوای حقوقی مطرح بکند . در صورتی هم که فروشنده ی ملک ، مالک واقعی آن نباشد که اصلا بحث سند مطرح نمی شود چرا که این عمل از مصادیق فروش مال غیر است و خریدار ملک فقط می تواند علیه فروشنده شکایت طرح کند و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند.

البته باید به این نکته اشاره کرد در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سند ، سند ابزاری یکی از طرفین مورد تردید یا افکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0